MP ger inte upp om varje barns rätt till stöd

Lyssna

Replik Ulrika Landergren (L) och Bengt Eliasson (L) insändare "Fridolin sviker elever med funktionsnedsättning" Norra Halland 2018-04-17 och Kungsbacka-Posten 2018-05-05

När Liberalerna hävdar att regeringen sviker elever i behov av extra stöd så blir det hela ganska märkligt. Av den enkla anledningen att det helt enkelt inte stämmer.  

Under den förra regeringen, där Liberalerna ingick, skars nästan 10 000 medarbetare bort i skolan eftersom alliansen prioriterade skattesänkningar före att säkra kommunernas ekonomi.

Den rödgröna regeringen tar den växande ojämlikheten i skolsystemet på största allvar och har brutit med nedskärningarna som de borgerliga partierna genomförde. Vi har anställt fler lärare och specialpedagoger, stärkt elevhälsa, satsat på bemannade skolbibliotek och mindre fritidsgrupper. För att skolan ska bli bättre på att möta elever med funktionsvariationer har vi också ändrat kraven för speciallärar- och specialpedagogexamen. Enligt de nya examensmålen ska studenterna på utbildningarna ha kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och de ska kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer.

Regeringen har även genomfört en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. Fullt utbyggt motsvarar den sex miljarder kronor årligen, samtidigt som skolan ska skyddas starkare från nya nedskärningar. Alla får mer, men de som behöver mest får också mest.

En annan viktig reform är läsa-skriva-räkna-garantin från förskoleklass. Förslaget innebär en stärkt rättighet för alla elever att få de stödinsatser de har behov av tidigt i sin skolgång.  Vikten av tidiga insatser för att stärka alla elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan kan inte nog betonas. Det kan aldrig accepteras att rätten till stöd ska vara villkorat av vilken skola du går i eller hur engagerade föräldrar du har. 

 

När delar av oppositionen och några remissinstanser uttryckte farhågor kring framförallt ökad administrativ börda för lärarna, så lyssnade regeringen och justerade delar av förslaget. Gustav Fridolin har satt barnens rätt till stöd före politisk prestige och agerat ansvarsfullt.

 

Nyligen publicerade tunga röster från funktionsrättsrörelsen och elevrörelsen en debattartikel som ger tydligt stöd för det presenterade förslaget och som betonar vikten av att det nu blir verklighet. Läsa-skriva-räkna-garantin beskrivs som det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till.

 

Miljöpartiet i regering och utbildningsminister Gustav Fridolin har visat i konkret handling att vi vägrar att ge upp om varje barns rätt till stöd i rätt tid.  Alla elever ska få en ärlig chans i skolan.

 

Miljöpartiet de gröna

Rigmor Jorkander-Stjernedahl, Hans Christer Hansson och Clas Rosander

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: