Mp-nej till Kammarberget

Lyssna

Insändare Norra Halland 20190628.

I Norra Hallands artikel i tisdagens tidning med rubriken Ja till Kammarberget, utelämnas att Miljöpartiet sa nej i kommunstyrelsen, det var inte bara Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som var emot.

Vi tyckte inte att kommunen skulle yttra sig positivt och lämnade in en reservation i kommunstyrelsen om en bergtäkt i Kammarberget eftersom vi menar att kommunen behöver skaffa sig en överblick över behov och kapacitet i nuvarande och planerade täkter för att få fram de minst miljöstörande alternativen. Det går nämligen inte att avgöra enbart med underlag från enskilda företags ansökningar.

Det framgår inte heller av Norra Hallands artikel att nämnden för Miljö&Hälsoskydd dagen efter kommunstyrelsen också hade Kammarberget på sitt bord och att nämnden sa nej till täkten i enlighet med förvaltningens gedigna beslutsunderlag. Det hänvisas till ett flertal paragrafer i Miljöbalken och det är den lagen som reglerar vad som får göras i vår natur.

Kungsbacka kommun säger alltså både ja och nej samtidigt.

Maria Losman (MP) ledamot i kommunstyrelsen

Elisabeth Sahlsten (MP) ledamot i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: