S-V-MP budget i Region Halland

Vi befinner oss i en speciell tid med en pandemi som drabbat landet men även Kungsbacka hårt, skriver Agnes Hulthén (V), Maria Losman (MP) och Jonas Strand (S) i Kungsbacka-Posten 21 juni

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit fram ett gemensamt budgetförslag för Region Halland. Vi befinner oss i en speciell tid med en pandemi som drabbat landet men även Kungsbacka hårt. Det är vård-, omsorg och serviceyrkenas personal vars hårda arbete tar oss igenom krisen. Som medborgare och politiker måste vi ta tillvara på de lärdomar som gjorts och se till att ta höjd för framtiden i Region Halland.

Vi behöver nu behålla vår fantastiska personal och ge dem andrum. Därför finns pengar i vårt budgetförslag för OB-ersättning för nattundersköterskor, extra lönesatsningar och bättre arbetsmiljö, och resurser till psykiatri och närsjukvård. Vi behöver skapa beredskapslager för nya kriser. Vi behöver skapa ett jämlikt Halland där alla kan vara med. Kultur bidrar till livskvalitet, och därför vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte effektivisera i kultur och skola.

Regionen kan inte fortsätta ducka för miljö- och klimatfrågorna. Det gäller bland annat kollektivtrafiken, både linjetrafik och anropsstyrd trafik i glesbygd, men också att städa framför de egna dörrarna på sjukhus, vårdcentraler och andra regionala verksamheter. För att metodiskt och konsekvent beta av de problem vi står inför utgår vi från de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Jonas Strand, Socialdemokraterna

Agnes Hulthén, Vänsterpartiet

Maria Losman, Miljöpartiet

 

Texten publicerades i Kungsbacka-Posten 21 juni 2021. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: