Samhällsplanering bergtäkter

Lyssna

Interpellation till Hans Forsberg 2019-09-06

Kungsbacka växer och för det behövs byggmaterial, bland annat krossat berg. Bergtäkter är nästan alltid störande för miljö och hälsa. Bergmaterial är tungt och därför är korta transportavstånd mellan täkt och användning viktigt för att få ner miljöpåverkan. Det är inte heller rimligt att våra grannkommuner ska störas av bergtäkter som servar Kungsbacka.

Som det fungerar idag är det upp till enskilda företag att söka efter lämpliga platser som sedan kommun och länsstyrelse får ta ställning till. Nu senast gällde det Kammarberget där kommunstyrelsen yttrade sig positivt till en bergtäkt och nämnden för miljö&hälsa yttrade sig negativt.

1.       Hur hanterar vi som kommun att två delar av kommunen ger motstridiga svar på samma fråga?
2.     Vet vi vilka behov av bergtäkter Kungsbacka har fram till 2030, inte minst med tanke på att vi nyss antog en klimatstrategi som lyfter fram träteknik för byggnader?
3.       Vad görs för att kommunen ska vara proaktiv att utse de minst dåliga alternativen för bergtäkter framöver?

Maria Losman och Clas Rosander
Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: