Sexualbrott

Sexualbrott

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) som kommer att besvaras 8 mars av ordförande för Kultur och Fritid Kristina Karlsson (C)
Antalet anmälda sexualbrott har tredubblats i Kungsbacka kommun un-der de senaste åren.

Enligt undersökningar har ungdomars pornografikonsumtion ökat vilket riskerar att inställningen till sexualitet och relationer kan påverkas på ett mycket negativt och destruktivt sätt.
Nytt i Läroplanen ht 2022 blir att kunskapsområdet kring sex och samlevnad stärks och byter namn till ” Sexualitet, samtycke och
relationer”.

Vi vill därför ställa följande frågor:

1. Skolan får ett tydligare uppdrag när det gäller undervisning om sex och samlevnad i den nya Läroplanen 2022 men hur når kommunen de
människor som lämnat skolan tidigare och inte fått dessa kunskaper?

2. Hur skulle en stöd- och hjälpfunktion i vår kommun kunna se ut för män som vill få hjälp att komma ifrån sitt sexmissbruk?

3. Hur kan kommunen stötta och hjälpa brottsoffren?

5 februari 2022
Miljöpartiet de gröna
Clas Rosander Maria Losman Elisabeth Sahlsten Jan Riise

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter