Skolskjutsar i Kungsbacka

Skolskjutsar i Kungsbacka

Vår ersättare i Kungsbackas för- och grundskolenämnd, Clas Rosander, har skickat brev med våra synpunkter på skolskjutsar till nämndens arbetsutskott med anledning av mängden skolskjutsärenden som kommunen låtit Förvaltningsrätten avgöra.
Det har brustit i Kungsbacka kommuns handläggning av skolskjutsarna på Ölmanäs i Åsa. Nu när vi läst handlingar, insändare och Förvaltningsrättens domar vill vi komma med dessa synpunkter då vi upptäckt flera allvarliga brister.

1. Av de mer än 100 överklagade skolskjutsbesluten har Förvaltningsrätten gett Kungsbacka kommun bakläxa i över 75% av fallen. Detta gäller både beslut inför läsåren 2019- 2020 och 2020-2021. Förvaltningsrätten sätter gränsen för vad som är en säker skolväg utifrån gällande lagar, regler och aktuella trafikförutsättningar.

2. Den stora mängden skolskjutsbeslut som överklagats till Förvaltningsrätten visar på dålig kommunikation mellan kommunen och dess invånare. Förvaltningsrätten är inte en instans där enkla frågor ska avgöras. Det är inte bra när dialogen mellan invånare och kommun sker via domstolen.

3. Kommunen har genom både politiker och tjänstepersoner ifrågasatt Förvaltnings-rättens domar genom förringande yttranden:
” Domaren vet inte vilket datum vintern tar slut” . ” Liknande skolskjutsbeslut har behandlats olika ”.
Förvaltningsrättens domar är något som ska respekteras, inte ifrågasättas. Domarna ska ge kommunen vägledning i var gränsen för en säker skolväg ska dras.
Är man missnöjd med en dom finns det alltid möjlighet att överklaga.

4. Nämnden för Förskola och Grundskola har inte följt de regler som Kungsbackas kommunfullmäktige beslutat ska gälla för skolskjutsarna i kommunen. Om nämn-den vill förändra avståndsgränser eller bevilja vinterskolskjuts krävs det beslut i kommunfullmäktige.

5. Kommunen har genom sin hantering av skolskjutsfrågan bidragit till ett slöseri med både tid och pengar. Vårdnadshavare har fått lägga ner oerhört mycket tid på att försöka tillförsäkra sina barn en trygg och säker skolväg. Förvaltningsrättens ar-bete har kostat svenska skattebetalare många miljoner. Detta kan liknas vid en springnota där Kungsbacka kommun inte behövt betala för den dyrbara domstols-processen.

Miljöpartiet i Kungsbacka anser att ovanstående brister är mycket allvarliga.
Som oppositionsparti upplever vi att det är svårt att få gehör för förslag till förbätt-ringar av den kommunala verksamheten.

Miljöpartiet i Kungsbacka den 12 jan.2021 Clas Rosander

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter