Stick i stäv med klimatstrategin

Hedeleden har funnits med i planeringen i många år. Tidigare som en del av en ringled runt Kungsbacka, nu för att knyta ihop nya bostadsområden vid Tölö med stationen och E6 vid Hede. Ingegärd Salmose och Jan Riise skrev insändare i NH 28 april.

Här ska Hedeleden byggas Miljöpartister på utflykt längs den blivande Hedeleden från Tölö till Hede station, oktober 2019.

Den nya Hedeleden som ska förbinda Tölö mer direkt med Hede station diskuterades i Kommunstyrelsen häromdagen. Det är en dryg kilometerlång sträcka som ska göra det möjligt att enkelt ta sig från de nya bostadsområdena till pendelstationen och E6, till fots och med cykel eller bil. Stick i stäv med den egna klimatstrategin, jämlikhetssträvanden, säkerhet och utveckling för hållbara städer röstade Kommunstyrelsen med 8 röster mot 7 att vägen ska byggas för 60 km/h (M och SD röstade för; MP, S, L, C och Kd röstade för 40 km/h).

Och då ska man veta att alternativet 60 km/h kostar kommunen 32 miljoner kronor mer! Pengar som kan användas till många bättre saker än att bara kunna köra lite fortare….

En modern stad byggs inte med bilen som det självklara sättet att ta sig fram. Den idén är helt enkelt passé; det var på 50- och 60-talen. Idag vet vi mer om skadliga partiklar i barnhöjd, om jämlika arbetsresor och hemarbete, om risken för olyckor och om hur vägar blir barriärer snarare än möjligheter. Allt det talar för att hålla nere hastigheterna, t ex till 40 km/h, och att göra det enklare och mer attraktivt att cykla eller gå – till exempel till stationen för att ta tåget till Göteborg eller kanske söderut. 

Kommunens klimatstrategi är tydlig. Planer och strategier ska användas ”för att underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik”. Alltså hög tid att gå (eller cykla) från ord till handling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: