Strandstädning i Kungsbacka

Lyssna

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M)

Det blåser in skräp, mest plast, året runt på våra stränder, både på fastlandet och på öarna. Det behöver åtgärdas vid källorna, men vi måste också städa upp det som kommer in.

I våras blev det möjligt, tack vare Miljöpartiet i regeringen, att söka bidrag för att städa stränder. Kungsbacka ingick bland dem som fick pengar, både i ansökan från Västkuststiftelsen (12 kommuner, 12 534 080 kr och Kattegatts kustvattenråd (7 kommuner, 185 000 kronor).

1. Hur mycket pengar av de 12 700 000 kronorna har kommit Kungsbackas strandstädning till del?

2. Hur har pengarna använts för konkret strandstädning i Kungsbacka hittills?

3. Vet någon vem som städar vilka stränder och öar, både de som har ansvar och de som gör det frivilligt genom ”adoption” av områden?

4. Hur tar kommunen, med eller utan Västkuststiftelsen och Kustvattenrådet, tillvara initiativ från enskilda och föreningar som strandstädar, till exempel underlättar för att strandstädare året runt ska bli av med skräp som man samlar in?

 

 

Maria Losman och Clas Rosander

Miljöpartiet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: