Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Miljöpartiet i Kungsbacka

Till årsmötet den 9 mars fick Miljöpartiet Kungsbacka besök av Amanda Lind, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens kulturutskott, tidigare kultur- och demokratiminister för Miljöpartiet. Det blev spännande och intressanta samtal om kultur och demokrati, på Alléskolan och på Fyren.

MP Kungsbackas styrelse omvaldes till stor del med Ingegärd Salmose som ordf, Jan Riise som sekr och Thomas Lundberg som kassör samt Karin Färnlöf Clarin som ledamot. Som ny ledamot i styrelsen valdes Håkan Färnlöf.

Bild fr v: Thomas Lundberg, Bo Johansson, Agneta Börjesson, Karin Färnlöf Clarin, Per Nordström, Jan Riise, Amanda Lind, Ingegärd Salmose, Clas Rosander, Thomas Persson, Carina Persson, Maria Losman och Harald Tjelle. Tack Lena Rosander som tog bilden.

Miljöpartiet samlar människor som vill bygga en stad och landsbygd som möter klimatutmaningarna, ger alla barn en ärlig chans i skolan och som ser stora möjligheter för Kungsbacka. Vi har hållbarhet som nyckelord i allt vi gör och vi vill att Kungsbacka ska vara en medmänsklig och miljövänlig stad.

Sedan kommunvalet 2022 är Maria Losman och Elisabeth Sahlsten valda som Miljöpartiets ledamöter i kommunfullmäktige, med Clas Rosander och Karin Färnlöf Clarin som ersättare. Maria Losman är ledamot i kommunstyrelsen. Jan Riise, MP Kungsbacka, blev invald i riksdagen.

Vid årsmötet den 9 mars 2023 omvaldes Ingegärd Salmose till ordförande och Thomas Lundberg  till kassör. Övriga ledamöter är Karin Färnlöf Clarin, Håkan Färnlöf och Jan Riise. Se nedan för lite närmare presentationer!

Håkan Färnlöf, Karin Färnlöf Clarin, Maria Losman, Jan Riise, Elisabeth Sahlsten, Ingegärd Salmose

 

Håkan Färnlöf

Vem är jag: Leder och driver ett konsultföretag som jobbar med organisationsutveckling, ledarskap, ledningsutveckling, medarbetarengagemang, kommunikation och sån’t. Mina största passioner är människors inneboende vilja, kraft, förmåga och kunskap. Fascineras av vad vi människor kan och förmår om det finns bra förutsättningar för det. Bl.a. därför så gillar jag Miljöpartiet Tycker också om att renovera, pyssla och snickra, vandra och vara i skog och mark, främst fjällen. Tycker om att åka skidor men gillar inte att träna.

Jag bor i: Kolla Parkstad

Mina uppdrag: Jag är ny ledamot i styrelsen för MP Kungsbacka och engagerar mig lite extra för oss medlemmar, för information, engagemang, intressanta och energigivande samtal.

Karin Färnlöf Clarin

Vem är jag: Delar min tid mellan dels ekonomiansvar för två mindre bolag, dels kreativt skrivande,
som hittills resulterat i tre spänningsromaner (Gällivaremorden)

Jag bor i: Kolla Parkstad

Mina uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige (KF). I Kommunfullmäktige fattar vi beslut om
övergripande frågor för hela kommunen, budget och ekonomi, och behandlar motioner med förslag om olika politiska förändringar. Ersättare i nämnden för Kultur och Fritid (KoF). Inom Kultur och Fritid har vi ansvar för bland annat biblioteken, kulturskolan, teatern, våra idrottsanläggningar, samt stödet till olika föreningar i kommunen. Jag är även ledamot i styrelsen för MP Kungsbacka.

Maria Losman

Vem är jag: Är konsult och jobbar med hållbarhet, med specialitet offentlig upphandling. Jobbar extra som vårdbiträde i äldreomsorgen.

Jag bor i: Budskär, Särö

Mina uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige (KF), gruppledare tillsammans med Clas Rosander. Ledamot i kommunstyrelsen (ks) där vi fattar beslut om de stora dragen i den fysiska planeringen, många av kommunens remissvar mm. Allt som kommer till KF har först passerat ks.

Jag är också ordförande i MP Halland.

Thomas Lundberg

Vem är jag: Delar min tid mellan ideellt arbete, barnbarn och en skogsgård i Dalsland. Gillar segling, skidåkning och slöjdhantverk. Brinner för grön samhällsutveckling som säkerställer tillgänglighet för alla.

Jag bor i: Draget, Onsala

Mina uppdrag: kassör i MP Kungsbacka,  MP Halland och MP Hylte, ordförande i Miljöpartiets riks Revisionsnämnd samt ledamot i Kungsbacka Nämnd för service.

Jan Riise

Vem är jag: Riksdagsledamot sen valet 2022. Ledamot i Konstitutionsutskottet. Tjänstledig från Chalmers där jag varit verksam inom hållbar utveckling, senast för samarbete med låg- och medelinkomstländer, dessförinnan med forskningsprogrammet Mistra Urban Futures.

Jag bor på: Draget, utanför Gottskär.

MIna uppdrag: Ledamot av styrelsen för MP Kungsbacka, ledamot av styrelsen för MP Halland.

Elisabeth Sahlsten

Vem är jag: Har just avslutat mitt yrkesliv och använder nu min tid till engagemang i natur och miljö politiskt och också i min trädgård.

Jag bor i: skogsbrynet i Sundstorp med utsikt mot sjöarna Sundsjön och Lygnern

Mina uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige (KF). I Kommunfullmäktige fattar vi beslut om övergripande frågor för hela kommunen, budget och ekonomi, och behandlar motioner med förslag om politiska förändringar.

Ersättare i nämnden för Teknik. Inom Teknik har vi ansvar för stora delar av det som berör invånarnas dagliga liv, såsom dricksvattenförsörjning och avloppsrening, men också dagvattenhantering, gator, trafik, cykelbanor och lekplatser.

Styrelseledamot i det västra distriktet av Miljöpartiet de grönas seniorförbund – Gröna Seniorer Väst. Där fokuserar vi nu bland annat på att utforska olika möjligheter till boende för äldre och mat och måltidsgemenskap.

Ingegärd Salmose

Vem är jag: Arbetar som rektor i Göteborg vilket gör att frågor som gäller barn och unga förutsättningar är viktiga för mig. Även frågor som berör solidaritet, demokrati och jämställdhet är områden som är betydelsefulla för att vi ska få ett samhälle för alla.

Jag bor i: En bit utanför Åsa och nära havet

Mina uppdrag: Jag har förtroendet att vara ordförande i MP Kungsbacka. Jag har också ett spännande uppdrag som ledamot i nämnden för IFO där de sociala och LSS frågorna är i centrum.

 

 

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter