Underskott grupp- och serviceboenden – vad behövs för att komma ikapp?

Lyssna

Nämnden för Individ- och Familjeomsorgs delårsrapport visar ett underskott på 35 miljoner kronor. Vi har ställt en interpellation till nämndens ordförande Kalle Påsse Sundvall: När kommer vi ikapp?

Interpellation till ordförande i nämnden för Individ och Familjeomsorg Kalle Påsse Sundvall
2019-10-22
Underskott grupp- och serviceboenden – vad behövs för att komma ikapp?
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs delårsrapport visar ett underskott på 35 miljoner kronor. Vi har genom att läst Kolada, nämndens delårsbokslut, budget, protokoll och
lokalbehov 2020-2024 kunnat konstatera följande:
a) Underskottet motsvarar till stor del de merkostnader kommunen har för att köpa platser i grupp- och serviceboenden i andra kommuner.
b) Kungsbackas utgifter för individ och familjeomsorg är därmed högre än för jämförbara kommuner; det är dyrare att köpa platser i andra kommuner än att bedriva egen verksamhet.
c) Det saknas gruppbostäder och serviceboende i vår kommun och av de som finns är det stor övervikt av gruppbostäder.
d) Kungsbacka kan därmed bryta mot Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) och det kostar mycket pengar.
e) Enligt lokalbehovsplanen 2020-2024 ser det inte ut som att Kungsbacka kommun kommer kunna följa LSS och SoL under något av åren med bostäder i vår egen kommun.

Vi vill därför fråga:
1. Får nämnden och förvaltningen för Individ och Familjeomsorg tillräckligt gehör i tillräckligt snabb takt från delar av Kungsbackas organisation, såsom kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Byggnadsnämnden och Service?
2. Vad behöver Individ&Familjeomsorg från vilka andra delar av Kungsbacka kommuns organisation för att vi ska kunna tillhandahålla boenden i tillräcklig omfattning de närmsta åren, säg lika länge som IF:s lokalbehovsplan sträcker sig, dvs 2024?
3. Kan du ge exempel på när vi fungerar som ”Ett Kungsbacka”?
4. Vilken förbättringspotential ser du i kommunens arbete med att komma ikapp i tillgången på boenden i kommunen?

Clas Rosander och Maria Losman

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: