Utan biologisk mångfald är ingen omställning grön

Replik Ola Johansson "Det finns tid för grön omställning" i Norra Halland 21/8, i NH 28/8 under rubriken "Ta större hänsyn till naturen"

 Ola Johansson (C) angriper svepande Miljöpartiet utan att på minsta sätt precisera vad han menar. Han hävdar att Mp orättvist skuldbelägger landskapsvårdarna i halländskt jord- och skogsbruk.

Kanske syftar han på att vi vill värna den biologiska mångfald som är så oerhört viktig för livet på jorden?

Vi vill att större naturhänsyn ska tas inom såväl jordbruk som skogsbruk så att vi inte utrotar pollinerare som humlor och vildbin eller utarmar landskapets övriga växt- och djurliv. Men vi skuldbelägger inte jord- och skogsbrukarna utan snarare de fyra allianspartierna eftersom de vill skära kraftigt i budgeten för natur och miljö.

Om dessa partier fortsätter den destruktiva miljöpolitik man bedrev 2006–2014, är det förödande för Sveriges växt- och djurliv – och på sikt även för dem som idag lever på jord- och skogsbruk.

Miljöpartiet de gröna

Elisabeth Falkhaven, Elisabeth Sahlsten och Anders Wirdheim

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: