Våga drömma om en vildare natur

Den 22 maj var det FN:s internationella dag för biologisk mångfald. Rebecka le Moine, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald, Thea Gunnarsson, Grön Ungdom Halland, och Jan Riise, ordförande MP Halland, skriver om behovet av en vildare natur i Kungsbacka-Posten.

 

Sånglärkans drill var länge ett av de tydligaste vårtecknen. Men mycket av det vi förknippar med årstidernas växlingar kan vi inte ta för givet. Varken ängens grönskande rikedom, fåglarnas sång eller binas surr. I decennier har vi tagit mer från naturen än vad vi givit tillbaka, och nu håller naturens mångfald på att tas från oss.

Den 22 maj är det internationella FN-dagen för biologisk mångfald. En dag att fira all den mångfald av liv som finns på jorden, men också en väckarklocka för att arter utrotas i en rasande hastighet och oerhörd omfattning just nu.

Nyligen släppte Artdatabanken Rödlistan, en sammanställning av alla arter i Sverige som kan dö ut om vi inte hejdar förloppet. Listan innehåller nu 4 746 arter, en ökning med hela elva procent sedan förra listan. Det är nästan ogreppbart.

Vi befinner oss i en enormt riskfylld situation, för naturens väv är just en väv, och olika livsformer är intimt sammanlänkade med varandra och med oss. Våra medarters liv utsätts för stor fara liksom vi människor. Men det finns hopp. Sånglärkans sång är inte längre en sång från en rödlistad art, då sånglärkan åter bedöms vara livskraftig. Livet vill leva, och vi behöver ge naturen tid och rum för återhämtning.

Miljöpartiet har i regering lagt historiskt stora miljöbudgetar. Vi har bland annat skapat över 100 nya naturreservat, satsat på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, initierat ett globalt kemikalieavtal, restaurerat våtmarker och stärkt skyddet för värdefulla skogar. Men mycket mer behöver göras.

I Halland handlar det bland annat om att bevara artrikedomen i våra skogar, om att skapa kommunala naturreservat, t ex längs Himleån i Varberg, att ta vara på kustmiljöerna, vårda våtmarkerna och göra fler stadsgräsmattor till ängar.

Vi vill fira den 22 maj varje år och kunna njuta av naturen, inspireras av vyerna och vidderna och våga drömma om en vildare natur. Fakta finns och engagemanget ökar, men klockan tickar. Vi behöver en stark naturpolitik.

Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald
Thea Gunnarsson, Grön Ungdom Halland
Jan Riise, ordförande MP Halland

Publicerad i Kungsbacka-Posten 23 maj 2020

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: