Handlingsprogram för
Kungsbacka 2022–2026

Miljöpartiets handlingsprogram för Kungsbacka

Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Miljöpartiet de gröna står för öppenhet och deltagande. Vi vill utveckla Kungsbacka till en attraktiv,  grön och hållbar kommun dä barnens bästa står alltid i fokus.

Det är utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som står för den största utmaningen. Värme, skyfall, torka och översvämningar som äventyrar våra vardagsliv antas bli allt mer frekventa. Kungsbacka kommun måste målmedvetet och envist minska utsläppen av växthusgaser. Ständiga förbättringar och energieffektivisering måste in i kommunens arbete.

Vårt handlingsprogram för kommunen 2022–2026 kan laddas ner och läsas här.

Relaterade nyheter

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Skåne, 14 september 2023

Stoppa angiverilagen – skriv under vårt upprop

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter