Vi i MP vet att Eksta kan

Vi i MP vet att Eksta kan

Replik Franklin Eck (M) 17/8 ”Eksta bygger redan hyresrätter” Norra Halland 3/8
Vi i Miljöpartiet vet att Eksta bygger hyresrätter och gör det bra. Vi vill – helt enkelt – att bolaget ska få uppdrag att fortsätta med det i ännu större utsträckning, eftersom vi i Kungsbacka behöver fler energieffektiva och miljöanpassade bostäder där människor har råd att bo. Vi vet att Eksta kan. Vår politik handlar om att styra så att de får lov att göra det de kan ännu mer, eftersom vårt kommunala bostadsbolag är en nyckel till att lösa bostadsbristen. En annan nyckel är att köpa mer mark och en tredje att kräva minst 50% hyresrätter i andra företags exploateringar.

Per Nordström och Thomas Lundberg, ledamot och ersättare i Byggnadsnämnden (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter