Vi måste skydda barnen

Vi kan inte acceptera att barn ska behöva vara rädda att utsättas för våld och övergrepp. Per Bolund, Åsa Lindhagen, Maria Losman och Jan Riise skriver i Kungsbacka-Posten idag.

 

Vart tredje barn utsätts för någon form av misshandel av sina föräldrar under uppväxten. Vart tredje barn. Hos oss träffar denna statistik rätt i magen. Det här kan vi som föräldrar och politiker inte acceptera. Vi behöver en nationell strategi mot våld mot barn för att skydda barn mot våld och övergrepp.

För drygt 40 år sedan var Sverige första land i världen att förbjuda barnaga. Men fortfarande går många barn och lägger sig med en klump i magen av oro och rädsla för att utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld och förtryck. Lilla hjärtats tragiska öde visar plågsamt tydligt att mer måste göras för att skydda barn. Många vittnar dessutom om att barns utsatthet har förvärrats under coronakrisen.

För Miljöpartiet är skydd och stöd till barn alltid prioriterat. I regeringen har vi lagt fram skärpta lagar för att bekämpa hedersrelaterad brottslighet och driver på för att möjliggöra stöd till barn även när föräldrarna motsätter sig det. Under våren har vi tillfört 100 miljoner kronor i akuta krispengar till organisationer som bland annat hjälper barn i utsatta situationer.

Nu tar vi och januaripartierna initiativ till en nationell strategi mot våld mot barn. En strategi med helhetsperspektiv som tydliggör olika aktörers ansvar, identifierar brister, föreslår insatser för att förebygga att barn utsätts och stärker förmågan att stödja de barn som drabbas.

Barns uppväxt går inte i repris. Därför måste vi agera nu för att skydda barn från våld och förtryck.

Per Bolund (MP), språkrör
Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister
Maria Losman (MP), gruppledare MP Kungsbacka och Region Halland
Jan Riise (MP), ordförande MP Halland

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: