MP röstar nej till Nato

MP säger nej till Nato

Rysslands brutala invasionskrig mot Ukraina har ritat om den säkerhetspolitiska kartan och i veckan röstar Riksdagen om ett svenskt medlemskap i Nato.
Det är den största försvars- och säkerhetspolitiska omsvängningen i modern tid och ett beslut som kommer få långtgående konsekvenser för hela Sverige, Halland inräknat, under en oöverskådlig tid framöver.

Miljöpartiet tror fortfarande att Sveriges förutsättningar för att verka för fred, demokrati och nedrustning i världen är att stå utanför försvarsalliansen. Men går Sverige med får det inte ske villkorslöst:

Säkerställ att inga kärnvapen förs in på svenskt territorium
Kärnvapen på svensk mark skulle underminera vår möjlighet att driva på det globala nedrustningsarbetet. Vi vill se ett lagstadgat förbud mot kärnvapen på svensk mark. Det skulle dessutom minska hotbilden mot Sverige och ligga i linje med våra grannländer som har liknande regelverk.

Inför principen om No First Use i Nato
Nato-principen om First use tillåter alliansen att som första aktör i en konflikt introducera kärnvapen. Principen försvårar global nedrustning eftersom den medför att ett överhängande hot om kärnvapen alltid kvarstår. Miljöpartiet vill att vi i stället följer principen om No First Use som innebär att Nato aldrig får vara först med att använda kärnvapen.

Säkerställ att Sverige ingår i en allians av demokratier — inför ett demokratikrav i Nato
Vi har de senaste månaderna kunnat följa en fars där den svenska regeringen i fråga efter fråga tvingats vika ner sig för den auktoritära regimen i Ankara.  Den turkiske despoten ställer krav på krav och regeringen följer vackert efter. Redan innan inträdet i Nato har Sverige fått en försmak på hur det är att ingå i en militärallians med icke-demokratiska länder som fängslar journalister och oliktänkande, kontrollerar sina medier och universitet och kränker mänskliga rättigheter. Nato måste införa ett demokratikrav, så att bara länder som uppfyller grundläggande demokratiska kriterier ska kunna vara medlemmar.

Ett medlemskap i militäralliansen Nato hade behövt en djupare debatt i Sverige med chans till eftertanke. Sverige behöver hjälpa Ukraina mot Rysslands brutala anfallskrig både civilt och militärt – men det går att göra även utanför Nato. Miljöpartiet tycker att Sverige ska försvara demokratin, mänskliga rättigheter och respekt för folkrätten precis som vi gjort de senaste 200 åren, och som alliansfria. Därför röstar vi nej till medlemskap i Nato i riksdagen.

Artikeln var införd i Kungsbacka-Posten 21 mars 2023 och undertecknad av Ingegärd Salmose, ordförande för MP Kungsbacka, och Jan Riise, riksdagsledamot (MP) från Halland. Foto: Chad J. McNeeley, NATO, 2023

 

 

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter