Maten

Maten är en viktig del av vår vardag och maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Måltiden är en tid av gemenskap. Den mat kommunen serverar påverkar inte bara vårt klimat utan också djuren. Därför behöver djuretiska krav ställas i upphandlingarna. För oss är det viktigt att kommunen serverar hälsosam mat utan rester av bekämpningsmedel eller som i produktionen orsakat övergödning eller haft en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Om alla verksamheter har egna tillagningskök blir maten inte bara godare och hälsosammare utan kan också påverkas av den enskilda kökspersonalen. För oss är det viktigt att ta ansvar för hela produktionsledet och därför vill vi att maten inte bara ska vara ekologisk utan att flertalet produkter också är rättvisemärkta. En bra början är att allt kaffe, te och frukt ska vara giftfritt och rättvist producerade.

Vi vill att:

  • det serveras 100% ekologisk mat i kommunens verksamheter.
  • en ökad andel mat ska vara producerad under rättvisa förhållanden.
  • en ökad andel av maten som serveras ska komma från vegetabiliska livsmedel.
  • upphandlingar görs så att det underlättar för lokala producenter att sälja sina ekologiska varor och miljöanpassade tjänster till kommunen.
  • det finns tillagningskök på alla kommunens enheter.
  • djuretiska och ekologiska krav ställs i upphandlingarna.

Nyheter på Maten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter