Jämställdhet och omsorg

Jämställdhet och omsorg

Vi vill att:

  • kommunen tar emot fler flyktingar.
  • kommunen tar emot fler ensamkommande barn.
  • kommunen blir en fristad för kulturarbetare.
  • jämställdheten ökar genom utbildningsinsatser.
  • genuspedagoger arbetar med normkritik i skolorna.
  • löneskillnader mellan könen utjämnas i kommunens förvaltningar och bolag.
  • omsorgen om funktionshindrade ska utgå från principen om normalisering, närhet, helhet och lyhördhet.
  • funktionshindrade ska ha god tillgång till sociala aktiviteter och stöd för att kunna använda dessa.
  • kommunen gör en mänsklig och empatisk bedömning av bistånd till funktionshindrade.
  • kommunen inför restriktioner för fyrverkerier för att värna miljön och djuren.

 

Alla människors lika värde och solidaritet med alla är grundläggande för oss. Därför värnar vi alla människor i världen och ser att kommunen kan göra stor skillnad för människor, både för dem som befinner sig i kommunen men också för dem som skulle behöva komma hit. För att alla människors lika värde ska få genomslag måste all bedömning vid bistånd ske med empati och medmänsklighet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti och därför är lika lön för lika arbete en självklarhet för oss. Kommunen ska medvetet arbeta för att utbilda anställda i normkritik och detta ska också ske i skolan. 

Nyheter på Jämställdhet och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter