Klimatet

Klimatet

Att klimatet förändras är ett faktum och det finns mycket Kungsbacka kommun kan göra för att ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Det finns inte bara en lösning på detta utan lösningarna är många.
Kungsbackas läge gör att våra invånare och verksamheter är extra utsatta vilket gör att kommunen måste vara beredd på att ökade vattenflöden kommer bli vanliga.
Därför måste kommunen skydda och förebygga genom att anlägga våtmarker. Detta kan vara en del i en plan för att förebygga ökade flöden i Kungsbackaån och i
andra vattendrag i kommunen. Maten vi äter påverkar också klimatförändringarna och därför vill vi att det serveras mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter.
För att minska utsläppen av växthusgaser kan kommunen underlätta för cykling och kollektivtrafik.

Vi vill att:

 • kommunen ska köpa 100%
  förnybar energi till sina egna verksamheter och fastigheter.
 • etableringar av förnybar energi underlättas i den kommunala planeringen genom att
   verka för att upplåta mark till detta.
 • kommunen installerar solceller på alla kommunala tak med bra sollägen, eller upplåter taken till andra aktörer.
 • kommunen skapar en plan för att skydda mot översvämningsrisk och förebygga för ökad nederbörd, ökade vattenflöden och havsnivåhöjning.
 • kommunen serverar mer vegetarisk mat.
 • kommunen prioriterar cykling.
 • kollektivtrafiken blir prisvärd inom Kungsbacka och mellan kranskommunerna.

 

 

Nyheter på Klimatet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter