Resandet

Lyssna

För att öka det kollektiva resandet behöver den anropsstyrda trafiken, den så kallade Närtrafiken, utvecklas men också bli mer känd för resenärerna. Att cykelresorna ökar är viktigt inte bara för miljön utan också för människors hälsa.

För att öka det kollektiva resandet behöver den anropsstyrda trafiken, den så kallade Närtrafiken, utvecklas men också bli mer känd för resenärerna. Därför tycker vi att det behövs ett bättre samarbete med Västtrafik så att människor kan välja kollektivt åkande i stället för egen bil. Vi tycker att det ska vara möjligt att bo i kommunen utan egen bil. Taxesystemet behöver utvecklas så att resor blir prisvärda oavsett om kungsbackaborna åker med Hallandstrafiken söderut eller Västtrafik norrut och inom kommunen.

Att cykelresorna ökar är viktigt inte bara för miljön utan också för människors hälsa. Därför vill vi att kommunen prioriterar nybyggnation och underhåll av cykelbanor. Aktiva informationskampanjer för att öka andelen resor med cykel är också välkommet. Vi tycker att det är viktigt att kommunen informerar och driver på så att fler väljer att använda cykeln som transportmedel.

Vi vill att:

  • kollektivtrafiken blir prisvärd inom Kungsbacka och mellan kranskommunerna.
  • den anropsstyrda trafiken utvecklas.
  • kommunen prioriterar cykling.
  • kommunen tillämpar de möjligheter till gratis resor för barn, ungdomar och äldre som erbjuds i prissystemet hos Västtrafik.
  • kommunen prioriterar utbyggnaden av pendelparkeringar och anslutande cykelvägar till hållplatser.
  • kommunen aktivt arbetar för en expressbuss från Gottskär-Göteborg (Onsalaexpress).
  • accepterar en kapacitetsutbyggnad av järnvägen och därmed uppmuntrar Trafikverket att utreda ökad kapacitet på spåren.
  • att kommunen arbetar för att underlätta transport av cyklar på tåg

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: