Förskola, skola och gymnasium

Lyssna

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.

För oss är det viktigt att de människor som befinner sig där själva känner att de trivs och kan vara medskapande i sin verksamhet. Personalen på förskolan behöver få mer tid för varje barn och barngrupperna behöver bli mindre för att barnens utveckling ska tryggasVi ser också att lärarna i de olika skolformerna behöver mer tid över till planering och pedagogiska samtalRektorernas självbestämmande över budget och organisation är viktigt eftersom de har det yttersta ansvaret för att eleverna ska nå kunskapskraven enligt skollagen.

Kulturskolan är viktig för barns utveckling och för ökade kulturella kunskaper hos barn och unga. Därför vill vi att alla barn i Kungsbacka gratis ska få testa olika instrument och kulturformer i skolår två tillsammans med kulturskolans pedagoger. Detta kan ske på fritids, även för de barn som inte är inskrivna där.

Det bör vara inskrivet i skolornas plan att eleverna ska få lära sig om natur och sambanden i ekosystemet för att själva kunna förstå och arbeta för ett hållbart samhälle och ett kretsloppstänkande.

Vi vill att:

  • kommunen inför maxtak med 15 barn/grupp i förskolan.
  • kommunen inventerar alla skolformer och genomför åtgärder för att minska kemikaliepåverkan i skolornas undervisnings- och fritidslokaler.
  • rektorer ska ha större självbestämmande över sin budget, skolpeng och organisation.
  • fler vuxna anställs i förskolan, skolan och i fritidsverksamheten.
  • alla barn får ett upptäckarår i kulturskolan.
  • pedagogerna får ett ökat stöd och att de slipper onödig byråkrati.
  • alla inom skolans ram utbildas i normkritik för jämställdhet mellan könen.
  • att människans roll för att säkerställa ett hållbart ekosystem blir en självklar del i undervisningen i skolans alla stadier från förskola till gymnasium.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: