Klimat

Klimatet är vår tids ödesfråga. Allt för länge har arbetet hållbarhet hindrats av att handling efterfrågas av någon annan, någon annanstans. Vi tänker tvärt om, dags att ta ansvar och ställa oss frågan: Vad kan vi göra här i Landskrona?

Under mandatperioden har vi fått igenom en rad klimatågärder i Landskrona Stad: 

* Etappmål för minskning av Stadens utsläpp, en del av Landskronas Vägval 2020. 
* Handlingsplan för klimatåtgärder. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: