Stefana Hoti

Partiföreträdare för Miljöpartiet de gröna i Malmö samt ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Stefanas hjärtefrågor

Barn och ungas rättigheter.

Jämställdhet och Feminism.

Demokrati och delaktighet.