Stefana Hoti

Vice ordförande i Servicenämnden -Ersättare i Funktionsstödsnämnden -Ledamot i styrelsen

Stefanas hjärtefrågor

Barn och ungas rättigheter.

Jämställdhet och Feminism.

Demokrati och delaktighet.

Intergration.

Miljö & Energi.

Antidiskriminering.

Arbetsmarknad.

Bostads politik.

Stefana Hoti