Fortsatt nej från styret till minskat flygande i Malmö stad

Fortsatt nej från styret till minskat flygande i Malmö stad


 

Kommunfullmäktiges mål om fossilfri verksamhet 2020 är nära att nås, och det som nu krävs är ett kraftigt minskat flygande. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen behandlades en rapport från revisionen, som visar att kommunstyrelsen är en av de nämnder som är sämst på att följa policyn för mat och hållbar utveckling.

 

Vid sammanträdet yrkade Miljöpartiet på att ett nytt nämndsmål skulle läggas in i kommunstyrelsens nämndsbudget, vilket styret valde att bifalla. Målet syftar till att kommunstyrelsen under 2019 ska arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges miljömål, bland annat om fossilfria verksamheter till 2020. Till nämndsmålet yrkade Miljöpartiet också på att tre målindikatorer: färre flyg- och bilresor, mindre utsläpp från representation och granskning av hur upphandlingarna bidrar till måluppfyllelsen. Trots detta ville inte S och L ställa sig bakom målindikatorerna som rörde flyg och representation.

– Vi vill att stadskontoret, kommunstyrelsen och de ledande politikerna i styret tar sin position på allvar och föregår med gott exempel i omställningen. Det är inte rimligt att en stad som dragit så mycket växlar på sitt hållbarhetsarbete samtidigt har en kommunstyrelse som inte vågar granska och förändra sina utsläpp av växthusgaser. Vi vet att flygandet måste minska, och andra nämnder och förvaltningar i staden är redan igång med arbetet för att få ner resorna – ändå väljer S och L att motarbeta initiativ som syftar till minskat resande för ledande personer i stadens organisation, säger Märta Stenevi (MP), gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.

– En stor del av svenskarnas utsläpp kommer från offentlig sektor. Vi är glada över att det nya styret, på vår inrådan, har valt att ta ytterligare ett kliv mot en koldioxidbudget och ett klimatneutralt byggande. Men det räcker inte, slentrianflygandet måste minska och därför valde vi att reservera oss, säger Måns Berger (MP), ersättare i kommunstyrelsen.

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 3 november 2019

”Minska inpendlande bilister till Malmö”

Malmö, 31 oktober 2019

Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.

Malmö, 1 oktober 2019

Ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna i Malmö stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter