Helt och hållbart Malmö fokus för Miljöpartiets valmanifest

Helt och hållbart Malmö fokus för Miljöpartiets valmanifest


 

Miljöpartiet ser att Malmö står inför två stora utmaningar, klimathotet och den ökande ojämlikheten i staden. Vi presenterar därför 20 förslag för att under nästa mandatperiod skapa ett helt och hållbart Malmö.

 

Miljöpartiet vill se ett hållbart Malmö med rent vatten och ren luft, där barn är prioriterade framför bilar och förskolor är viktigare än parkeringsplatser. Ett Malmö där det är lätt att leva gott utan att tära på jordens resurser.

Malmö ska vara en stad där alla har lika möjligheter att delta och utvecklas, där alla har ett jobb att gå till och en bostad att komma hem till. En hel stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt med samma möjligheter att förverkliga sina drömmar.

I vårt valmanifest presenterar vi 20 offensiva förslag för hur vi kan minska antalet bilar i staden, göra luften och vattnet renare och barnens uppväxtmiljöer tryggare. Vi vill bland annat införa bilfria zoner runt våra skolor, storsatsa på solenergi och fördela resurser till de skolor som behöver det mest.

Vi är den första generationen som fullt ut förstår klimathotet och vi är den sista som kan stoppa det. För vår egen och alla kommande generationers skull, måste vi agera NU. Klimatet kan inte vänta.

– Miljöpartiet går till val på färre bilar i innerstan. Färre bilar innebär mindre utsläpp, bättre luft och att vi frigör plats till att bygga fler bostäder och skolor. För att lyckas minska antalet bilar behöver vi bygga tio nya supercykelstråk och storsatsa på ny kollektivtrafik, både fler elbussar och spårväg kommer att behövas, säger Märta Stenevi, förstanamn till kommunfullmäktige.

– Alla Malmös barn ska växa upp i trygga miljöer och gå i bra skolor, där de kan få verktyg att förverkliga sina drömmar. För att alla barn ska kunna känna sig välkomna i Malmö måste vi bekämpa rasismen. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att människor från olika bakgrunder kan leva tillsammans. Men då krävs det att vi aldrig låter rasismen stå oemotsagd, säger Bassem Nasr, andranamn till kommunfullmäktige.

 

Valmanifest

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 3 november 2019

”Minska inpendlande bilister till Malmö”

Malmö, 31 oktober 2019

Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.

Malmö, 1 oktober 2019

Ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna i Malmö stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter