Miljöpartiet kräver granskning av flygresor

Miljöpartiet kräver granskning av flygresor


 

Malmö Stads resepolicy anger att resor som görs i tjänsten ska ske på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Ändå har granskningar visat att en alldeles för stor andel av tjänsteresorna sker med flyg, även på kortare distanser. Miljöpartiet i Malmö vill därför se en granskning av hur resepolicyn efterlevs.

 

På dagens kommunstyrelsesammanträde avhandlades den interna kontrollplanen. I den interna kontrollplanen beslutas vilka risker som ska granskas under året. Miljöpartiet yrkade på att efterlevnaden av stadens resepolicy ska granskas. Detta förslag vann dock inte gehör från stadens kommunledning.

– Jag är mycket besviken över att Socialdemokraterna och Liberalerna inte agerar mot slentrianflygandet som både tjänstepersoner och politiker gör sig skyldiga till. Vi är på väg mot en akut klimatkris och då måste kommunen vara ett föredöme och inte som idag, ett sänke i omställningen, säger Märta Stenevi (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

I resepolicyn står det tydligt att tåg ska prioriteras framför flyg. Trots detta sker idag varannan resa till Stockholm med flyg. Att den nuvarande resepolicyn inte efterföljs är välkänt och uppmärksammades nyligen i en granskning av Sydsvenskan. Trots detta väljer Socialdemokraterna och Liberalerna att inte agera.

Miljöpartiet har förhandlat in ytterligare skärpningar av resepolicy för att få stopp på onödiga flygresor. Men det spelar ingen roll hur bra resepolicy man har om ingen följer den. Därför är även en granskning av efterlevnaden nödvändig.

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 3 november 2019

”Minska inpendlande bilister till Malmö”

Malmö, 31 oktober 2019

Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.

Malmö, 1 oktober 2019

Ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna i Malmö stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter