Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

En eventuell Öresundsmetro kommer att bli det största byggprojektet i Malmö sedan Öresundsbron. Det finns stora risker för att bygget påverkar havsmiljön i Öresund negativt och leder till stora klimatutsläpp. Därför kräver Miljöpartiet att konsekvenserna för miljö och klimat får högsta prioritet när metron utreds.

– Miljöpartiet ser att det finns fördelar med en Öresundsmetro, inte minst att den kan avlasta Öresundsbron så att mer mer gods kan fraktas med tåg. Samtidigt riskerar projektet både att påverka det marina livet i Öresund och bidra med stora klimatutsläpp. Därför kräver vi att varje steg i det här projektet tar stor hänsyn till miljö och klimat, säger Stefana Hoti, förstanamn i kommunvalet och ledamot i kommunstyrelsen.

När kommunstyrelsen hade sitt möte i dag fanns en fortsatt utredning av Öresundsmetron på dagordningen. Miljöpartiet vill ha en fördjupad undersökning av hur projektet kommer att påverka miljö och klimat, för att kunna minimera de negativa konsekvenserna. Men en majoritet av Malmös partier röstade ner MP:s förslag. Istället kommer undersökningen av klimat- och miljöpåverkan enbart göras i den omfattning som lagen kräver.

– Miljöpartiet anser att det inte räcker. Anledning till att Öresundsbron blev ett lyckat projekt med liten påverkan på det marina livet är att man i varje steg i projektet gjorde en grundlig analys. Vi vill att en eventuell Öresundsmetro ska byggas utifrån samma princip. Att lägga sig på en miniminivå är oansvarigt och riskerar att få stora negativa konsekvenser både för klimat och miljö, säger Stefana Hoti.

 

För mer info eller intervju, kontakta:

Stefana Hoti, 073-234 24 82

Relaterade nyheter

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Malmö, 4 augusti 2022

Nyhet: Sammanbrott i förhandlingar om Malmös naturvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter