Bostäder

Bostäder

I Miljöpartiets Malmö har alla barn ett hem. Men idag har många Malmöbor inte råd med eget hem eller bor på tok för trångt. Därför behövs fler bostäder med rimliga hyror.

Vi vill:
  • Bygga fler billiga och klimatsmarta bostäder.
  • Alla barn har rätt till ett hem
  • Bygga bort bostadssegregationen.
  • Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön.

Trots att det har byggts mycket i Malmö råder det fortfarande bostadsbrist. Det behövs fler lägenheter med rimlig hyror. Vi vill att det statliga investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder återinförs. Hyrorna i nybyggnation kan hållas nere genom att lägenheter håller en bra grundnivå, utan fördyrande finesser som dyra parkeringar och standard är energibesparande system. Vi vill att hyresgäster ska ha mer inflytande vid renoveringar och kunna påverka boendekostnaderna mer än idag.

Bostadsbyggandet står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. För att åtgärda detta behöver bostäderna som byggs vara klimatsmarta och hållbara. Därför behöver fler hus byggas i trä eller andra klimatsmarta alternativ. Vi vill också se energieffektivare bostäder.

Vi menar att alla barn har rätt till ett hem. Fler billiga och bra lägenheter behöver byggas i Malmö för att fler barnfamiljer ska kunna få ett förstahandskontrakt och för att minska trångboddheten. Fler hyresvärdar behöver acceptera försörjningsstöd som inkomst. Hemlösa barnfamiljer ska erbjudas bostäder istället för tillfälliga boende.

I Malmö råder stor skillnad mellan bostadsområdena. Därför vill vi att segregationen ska brytas genom att barriärer mellan stadsdelar byggs om och bort, till exempel kan infartsleder byggas om till stadshuvudgator. Vi vill också att det byggs blandat och i hela staden, exempelvis kollektivhus och radhus så det finns ett brett utbud av bostadsformer.

Dagligen utsätts kvinnor och barn i vår stad för våld inom hemmets fyra väggar. Ett långsiktigt boende är en förutsättning för att bygga upp sitt liv igen och för att få en stabil och trygg vardag. Risken att bli hemlös gör att kvinnor stannar i våldsamma relationer eller gå tillbaka till den gemensamma bostaden. Därför vill vi att våldsutsatta kvinnor och barn får förtur i bostadskön.

Nyheter på Bostäder

Malmö, 11 augusti 2022

Debattartikel: Så vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor

Malmö, 27 juni 2022

Debattartikel: ”Det går utmärkt att minska hemlösheten utan att mota bort familjer som behöver stöd.”

Malmö, 13 juni 2022

Debattartikel: ”Det är ofattbart att M och SD vill stänga dörren för fattiga barnfamiljer.”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter