Kultur och fritid

Kultur och fritid

I kultur- och fritidsaktiviteter möts Malmöborna och får möjlighet att utöva sina intressen. Bättre folkhälsa, större delaktighet och mer livsglädje är positiva effekter. Vi vill att alla barn i Malmö ska få chansen att uppleva kultur, idrott och delta i fritidsaktiviteter.

Vi vill:
  • Malmö som kulturstad.
  • Meningsfull fritid för alla barn.
  • Utrymme till gatukonst, lekplatser och odlingsytor.
  • Jämställd kultur och idrott.

Malmö ska vara en stad där det är lätt att ta del av kulturen, fritidsaktiviteter och där det finns utrymme för spontanidrott och naturupplevelser. Ett rikt kulturliv med stort utrymme för skapande lockar kulturarbetare, besökare och gör också tröskeln att prova något nytt lägre. Vi vill att staden rymmer graffitiväggar likväl som teatrar, att föreningslivet och studieförbunden får blomstra och att barnen erbjuds många och roliga alternativ.

Många barn som lever i fattigdom har en begränsad tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. När de ekonomiska resurserna är knappa finns det inga pengar till badkläder, fotbollsskor eller busskort till träningen. Vi vill därför se fler allaktivitetshus och ökad tillgång till kulturskolans aktiviteter. Bibliotek ska finnas tillgängligt över hela staden och ska erbjuda aktiviteter till barn i alla åldrar. Gratis busskort till skolelever skulle också öka möjligheten för barnen att ta sig runt till stadens aktiviteter. Vi vill göra naturen mer tillgänglig för Malmöbarnen genom att erbjuda mer naturpedagogik och enklare att ta sig till naturen med bussar.

Malmö är idag en stad som har för mycket asfalt och betong. Vi vill ge mer plats för grönskan såväl som utrymme för aktiviteter. En parkeringsruta kan förvandlas till plats för barns lek, bli en odlingsyta eller föräras med gatukonst. Det finns gott om bra exempel över staden vad som händer om den grå betongen får ge vika för andra värden. Vi vill se fler lekplatser i Malmö, och vi vill också att andra ytor utformas för att uppmuntra lek och rörelse. Många Malmöbor drömmer att få odla och kön är lång till att få en odlingslott. Vi vill att fler ytor används till stadsodling och att det ska bli enklare att får en odlingsyta exempelvis utanför lägenheten eller i hemkvarteret, även för enskilda personer.

Deltagande i idrott och fritidsaktiviteter bland stadens unga är dessvärre ojämlikt. Idag finns en tydlig skillnad i deltagande mellan flickor och pojkar, framför allt när de närmar sig tonåren. Idrott och kultur med manliga utövare får också en helt annan sponsring än om utövarna är kvinnor. Vi vill stärka flickors tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Utbudet och utformningen måste anpassas för att främja flickors deltagande och stadens sponsring måste vara jämställd, något vi även vill kräva av externa sponsorer. Vi vill att föreningar som framgångsrikt lyckas öka flickors deltagande ska få stöd att utveckla verksamheten. Vi vill också att staden höjer sina ambitioner för att HBTQIA+-personer ska kunna delta i kultur- och fritidsutbudet, till exempel genom tillgång på könsneutrala omklädningsrum.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter