Trygghet

Trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga och säkra i Malmö. Samtidigt drabbas staden av hänsynslösa våldsdåd som skapar rädsla hos Malmöborna. Samhället måste blir bättre på att förhindra att en ung person blir gängkriminell, och fler kriminella måste också gripas och dömas för sina brott.

Vi vill:
  • Minska barn utsatthet.
  • Rusta upp eftersatta områden.
  • Stryp den svarta ekonomin.
  • Stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor.

Barn i Malmö löper risk för både att drabbas av kriminalitet och att i unga år rekryteras till kriminella gäng. Ofta går det att identifiera riskfaktorer för kriminalitet tidigt. Men trots det sätts merparten av samhällets resurser in sent, när brott redan begåtts. Vi vill därför se tidiga insatser redan när barnen är små för att åtgärda missförhållande, bristande föräldraskap och psykisk ohälsa. Det kan röra sig om stöd till föräldrar, allvarssamtal med polis och socialtjänst eller insatser via BUP. Barns risk för utsatthet minskar också om vi åtgärdar barnfattigdomen i Malmö. Fler föräldrar behöver jobba, statliga ersättningarna behöver höjas och trångboddheten minska.

Att ha klarat grundskolan är en av de allra mest effektiva vaccinen mot kriminalitet. Därför måste alla Malmös skolor måste vara bra skolor och ge eleverna rättvisa förutsättningar. Miljöpartiet vill göra en nationell storsatsning med mer resurser till skolor och förskolor med tuffast uppdrag. Vi vill också att skolor med störst behov ska ha mest resurser, erfarna lärare och fler specialpedagoger och kurator.

Den fysiska miljön i ett område påverkar trivsel och välbefinnande och signalerar också samhällets närvaro i ett område. Flera områden som upplevs som otrygga behöver rustas upp och samhällsservicen behöver byggas ut. Vi vill också att slitna skolor ses över invändigt och utvändigt och att skolgårdarna blir roligare och grönare. Vi vill anställa fler fältarbetande socialarbetare som möter unga i miljöer där de rör sig. Malmö stad utbud av aktiviteter för unga i dessa områden behöver öka, exempelvis genom att öppna fler allaktivitetshus.

Det är inte acceptabelt att företag som drivs av kriminella sysslar med droghandel och pengatvätt får agera ostört eller att människor utnyttjas för slavlöner. Malmö stad måste fortsatt agera i områden där organiserad kriminalitet fått bre ut sig. Det ska inte finnas något utrymme för fusk med livsmedel, stöldgods som marknadsförs som vanliga varor eller människohandel. Tillsammans med polis, tull och andra myndigheter, måste den organiserade brottsligheten och den svarta ekonomin bekämpas på alla fronter.

För att blir fria från partnerns hot och våld tvingas många kvinnor lämna den gemensamma bostaden. Vi vill att Malmö stad ger förtur i bostadskön till våldsutsatta kvinnor. Ingen kvinna ska tvingas stanna i en våldsam relation, eller till och med flytta tillbaka till den gemensamma bostaden där risken är stor för ytterligare våld. Vi vill också att våldsutsatta kvinnor får en långvarig kontaktperson i kommunen så länge som skyddsbehovet kvarstår, för att få stöd och vägledning i vardagsfrågor och myndighetskontakter.

Nyheter på Trygghet

Malmö, 11 augusti 2022

Debattartikel: Så vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 26 oktober 2020

Satsningar på klimat, miljö och förebyggande socialt arbete tack vare Miljöpartiet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter