Nässjö

Här är några av oss som är med i Miljöpartiet de gröna i Nässjö. Vill du också vara med? Klicka på "Meny" sedan "Engagera dig" här ovanför så står det hur du gör för att bli medlem. Annars kan du kontakta någon av oss (se kontaktuppgifter längre ner på sidan) om du vill veta mer. Hoppas vi ses!
Våra prioriteringar

Miljö.

Vi vill att förskolor görs fria från skadliga gifter så snart som möjligt. För det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet.

Lokal demokrati.

Miljöpartiet ser ett stort värde i att kommuninvånarna får möjlighet att vara delaktiga i beslut. Därför vill vi gärna se öppna nämndsammanträden och lokala folkomröstningar helst i digitalt format.

Skola och utbildning.

För att möta den ökande efterfrågan på specialutbildade inom järnvägsteknik föreslår Miljöpartiet i Nässjö att Brinellgymnasiet utökar antalet utbildningsplatser.

Miljöpartiet Nässjö

Kontakt