Inomkommunal klimatfond

Vi vill inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende.

Miljöpartiet vill

 • skapa en inomkommunal klimatfond
 • ge ekonomiska förutsättningar till klimatsmart beteende

Miljöpartiet initierat här frågan om att inrätta en inomkommunal klimatfond för att stimulera klimatsmarta val och samtidigt förbättra de ekonomiska förutsättningarna för åtgärder som leder till minskade utsläpp. En kommun som infört en sådan klimatfond är Örebro. Intäkterna till fonden kommer ifrån avgifter som förvaltningarna betalar när man använder bil eller flyg i tjänsten. Tjänsteresa med bil kostar 59 öre per liter bensin. Inrikes flygresa kostar 20 procent av biljettpriset. Utrikes flygresa kostar 10 procent av biljettpriset. På ett år ger det 700 000 kr till kommunens centrala klimatkonto. Dessa medel kan sedan sökas av de förvaltningar som vill genomföra åtgärder för att minska den egna klimatbelastningen. Under det första året har det i Örebro inte funnits någon nedre gräns för dessa ansökningar, vilket gjort att en del ansökningar rört mycket små summor, som rimligtvis förvaltningen klarat utan extra bidrag. Denna ”barnsjukdom” åtgärdas genom att införa ett lägsta bidragsbelopp. Givetvis är det vidare beräknad klimatnytta och kostnadseffektivitet som prioriteras vid bedömningen.
Argumentationen i denna fråga har i andra kommuner tidigare handlat om att med de möjligheter som finns att köpa klimatkompensation vid flygresor behövs inget eget kommunalt system. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger dock att det är tveksamt om kommunallagen medger att en kommun köper utsläppsrätter som leder till minskade utsläpp någon annanstans. Med en sådan invändning från SKL är det rimligt att införa ett inomkommunalt system för att ge ekonomiska incitament till ett klimatsmart beteende. Att intäkterna i fonden sedan stannar i kommunen ger dubbel nytta.
En generell diskussion mot den här typen av ekonomistyrning är att fondens intäkter minskar efter hand som allt fler väljer bort den typ av beteenden som kostar och att det minskar nyttan med klimatfonden. Men en sådan invändning missar att själva poängen med systemet är att få till stånd ett ändrat beteende, och måttet på hur framgångsrikt systemet varit är därför hur låga intäkterna till fonden blir.
 

Här visar vi lokal politik från Jönköpings län.

Jönköpings län Jönköpingslän behöver klimatterapi

Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi

Miljöpartiet i Jönköpings län vill

 • Ställa om till 100% förnybart
 • Bygga ut länets tågtrafik
 • Modernisera med bättre cykel-och kollektivtrafik
 • Laga mer miljöriktig och god mat på skolor, sjukhus och äldreboende

Läs mer

Fyra av fem oroliga

Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet.

Inte dig det är fel på

Vi kan bara möta klimatutmaningen om vi gör det tillsammans. Klimatfrågan är också relativt enkel – Sverige behöver en politik som sänker utsläppen. Det är inte dig det det är fel på, det är politiken.

Svensk klimatterapi

 1. Ställ om till 100 % förnybar energi
 2. Bygg ut hela landets tågtrafik
 3. Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik
 4. Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare
 5. Låt mer avfall bli biogas för fordon
 6. Laga mer miljöriktig, god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden
 7. Gör de klimatsmarta valen till de billigaste och enklaste alternativen för alla

Internationell klimatterapi

Sverige behöver göra villkorslösa åtaganden om att göra allt vi kan, och söka samarbete med konstruktiva länder från alla världens hörn istället för att skylla ifrån oss. Vi vill också att Sverige omedelbart börjar leverera de nya pengar som vi lovat FN till det internationella klimatarbetet.

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: