Klimat

Vi vill inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende.

Miljöpartiet vill

Miljöpartiet initierat här frågan om att inrätta en inomkommunal klimatfond för att stimulera klimatsmarta val och samtidigt förbättra de ekonomiska förutsättningarna för åtgärder som leder till minskade utsläpp. En kommun som infört en sådan klimatfond är Örebro. Intäkterna till fonden kommer ifrån avgifter som förvaltningarna betalar när man använder bil eller flyg i tjänsten. Tjänsteresa med bil kostar 59 öre per liter bensin. Inrikes flygresa kostar 20 procent av biljettpriset. Utrikes flygresa kostar 10 procent av biljettpriset. På ett år ger det 700 000 kr till kommunens centrala klimatkonto. Dessa medel kan sedan sökas av de förvaltningar som vill genomföra åtgärder för att minska den egna klimatbelastningen. Under det första året har det i Örebro inte funnits någon nedre gräns för dessa ansökningar, vilket gjort att en del ansökningar rört mycket små summor, som rimligtvis förvaltningen klarat utan extra bidrag. Denna ”barnsjukdom” åtgärdas genom att införa ett lägsta bidragsbelopp. Givetvis är det vidare beräknad klimatnytta och kostnadseffektivitet som prioriteras vid bedömningen.
Argumentationen i denna fråga har i andra kommuner tidigare handlat om att med de möjligheter som finns att köpa klimatkompensation vid flygresor behövs inget eget kommunalt system. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger dock att det är tveksamt om kommunallagen medger att en kommun köper utsläppsrätter som leder till minskade utsläpp någon annanstans. Med en sådan invändning från SKL är det rimligt att införa ett inomkommunalt system för att ge ekonomiska incitament till ett klimatsmart beteende. Att intäkterna i fonden sedan stannar i kommunen ger dubbel nytta.
En generell diskussion mot den här typen av ekonomistyrning är att fondens intäkter minskar efter hand som allt fler väljer bort den typ av beteenden som kostar och att det minskar nyttan med klimatfonden. Men en sådan invändning missar att själva poängen med systemet är att få till stånd ett ändrat beteende, och måttet på hur framgångsrikt systemet varit är därför hur låga intäkterna till fonden blir.
 

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter