Norrbotten

Lyssna

Var med och utveckla Norrbotten med oss! Miljöpartiet arbetar för att utveckla Norrbotten till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart län.
 
I Norrbotten har vi redan:
  • Infört ekologisk och närproducerad mat inom vården, som skonar både miljö och klimat.
  • Påskyndat utbytet av Landstingets fordon till miljöfordon.
  • Samordnat transporter, för att spara kostnader och minska utsläppen av växthusgaser.
  • Installerat solpaneler på patienthotellet vid Sunderby sjukhus, ett exempel på vår framtidsvision.
  • Infört gratis preventivmedel för ungdomar upp till 26 år.
 
Omställning till ett hållbart samhälle är alltid en ledstjärna för Miljöpartiet. Vår vision är att våra barn och barnbarn ska kunna förverkliga sig själva i ett levande Norrbotten. Var med du också!
 
Landstingsråd i Norrbottens läns landsting är Agneta Granström. Läs mer om landstingspolitiken på vår landstingswebb.
 
Miljöpartiet sitter i fullmäktige i åtta av Norrbottens kommuner.
 
 
Miljöpartiets styrelse i Norrbotten 2016 består av ordförande Annika Eriksson, vice ordförande Mats Dahlberg, kassör Kristina Enholm, sekreterare Malin Svedjeholm, ledamöter Agneta Granström, Martin Östling och Joakim Nordstrand. Ersättare är Anders Bältsjö, Gösta Eriksson, Ann-Louise Hagström och Elias Lundberg Gripenberg.
 

Agneta Granström, landstingsråd
Våra prioriteringar

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet och jämlikhet.

Ett jämställt och jämlikt Norrbotten är ett län där alla känner sig välkomna och har lika möjligheter till utveckling, utbildning och jobb oavsett vem du är och var i länet du väljer att bo. Mångkultur och olikheter är en styrka.

Hälso- och sjukvård.

En varmare landstingspolitik ger ett gott liv med jämställd vård för kvinnor och män oavsett bakgrund, ursprung, religion eller sexuell läggning.

Lands- och glesbygd.

Energiomställning och produktion av förnyelsebart i Norrbotten har stor potential. Norrbotten kan leda omställningen och exportera både kunskap, forskning och energi. Här finns stora möjligheter till jobb och utveckling!

Miljö och klimat.

Ekologisk mat, hållbart byggande och näringar som är alternativ till allt för energikrävande och miljöstörande näringar är framtiden för Norrbotten.

Miljöpartiet de gröna Norrbotten

Kontakt