Norrbotten

Lyssna

Vi norrbottningar har en unik anda av ansvarskänsla, medmänsklighet och tillit. Om vi samlar den här kraften kan vi skapa ett tryggt och hållbart Norrbotten tillsammans.

Nära till vården, tåget och odlingen

 

Miljöpartiet står för en nära och tillgänglig vård i vårt stora, fantastiska län. Vården ska vara lika för alla. Vi ska ha en bra och trygg äldrevård med bra mat. Kvinnor ska mötas av en jämställd vård och ungdomar ska bli sedda och tas om hand. Det ska vara lätt att få tag i vården och vi ska kunna prata med doktorn hemma framför datorn.

Vi ska bevara vår unika natur och förädla våra egna naturtillgångar på ett skonsamt sätt. En större del av vinsten från gruvbrytning och vattenkraft ska stanna i vår region. Vi ska ha rent vatten, grön energi, bra tåg och bussar och äta mat som odlats nära oss.

Norrbotten har resurserna som världen söker

 

Människorna är norrbottens främsta resurs. Vi är de som kan förändra världen omkring oss till det bättre. Det gröna framtidslandet handlar om att visa vilken kraft det nya samhället som växer fram är för oss norrbottningar. När stressen växer över världen så vallfärdar turisterna till vår stillhet. När energisektorn ställer om så är det våra vidsträckta vidder som ger plats åt vindkraft, samt våra redan utbyggda älvar som står för energin. När skogen blir viktigare för bostadsbyggande och miljövänligt bränsle till våra bilar, så är våra skogar rent guld. Vi har dessutom möjlighet att bevara tillräckligt mycket av skogen för att behålla naturens rikedom och skapa en plats för att uppleva en av Europas sista vildmarker. Våra barnbarn ska kunna förverkliga sig själva i ett rikt och levande Norrbotten. Var med i det nya gröna framtidslandet.

 

Miljöpartiets styrelse i Norrbotten 2018

 

Annika Eriksson, ordförande, [email protected], 070-3173113

Mats Dahlberg, vice ordförande, mats.dahlberg[email protected], 070-3986055

Malin Svedjeholm, sekreterare, [email protected]

Anders Bältsjö, kassör

Agneta Granström, ledamot

Martin Östling, ledamot

Johan Johansson, ledamot

Johan Hansson, ersättare

Elias Lundberg Gripenberg, ersättare

 

Norrbotten är det gröna framtidslandet.
Våra prioriteringar

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet och jämlikhet.

Ett jämställt och jämlikt Norrbotten är ett län där alla känner sig välkomna och har lika möjligheter till utveckling, utbildning och jobb oavsett vem du är och var i länet du väljer att bo. Mångkultur och olikheter är en styrka.

Hälso- och sjukvård.

En varmare landstingspolitik ger ett gott liv med jämställd vård för kvinnor och män oavsett bakgrund, ursprung, religion eller sexuell läggning.

Lands- och glesbygd.

Energiomställning och produktion av förnyelsebart i Norrbotten har stor potential. Norrbotten kan leda omställningen och exportera både kunskap, forskning och energi. Här finns stora möjligheter till jobb och utveckling!

Miljö och klimat.

Ekologisk mat, hållbart byggande och näringar som är alternativ till allt för energikrävande och miljöstörande näringar är framtiden för Norrbotten.

Miljöpartiet de gröna Norrbotten

Kontakt