Norrbotten

Lyssna

Vi norrbottningar har historiskt en anda av ansvarskänsla, medmänsklighet och tillit. Om vi samlar den här kraften kan vi skapa ett tryggt och hållbart Norrbotten tillsammans.

Norrbotten är det gröna framtidslandet.
Våra prioriteringar

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet och jämlikhet.

Ett jämställt och jämlikt Norrbotten är ett län där alla känner sig välkomna och har lika möjligheter till utveckling, utbildning och jobb oavsett vem du är och var i länet du väljer att bo. Mångkultur och olikheter är en styrka.

Hälso- och sjukvård.

En varmare landstingspolitik ger ett gott liv med jämställd vård för kvinnor och män oavsett bakgrund, ursprung, religion eller sexuell läggning.

Lands- och glesbygd.

Energiomställning och produktion av förnyelsebart i Norrbotten har stor potential. Norrbotten kan leda omställningen och exportera både kunskap, forskning och energi. Här finns stora möjligheter till jobb och utveckling!

Miljö och klimat.

Ekologisk mat, hållbart byggande och näringar som är alternativ till allt för energikrävande och miljöstörande näringar är framtiden för Norrbotten.

Miljöpartiet de gröna Norrbotten

Kontakt