Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Miljöpartiet står för en nära och tillgänglig vård i vårt stora, fantastiska län. Vården ska vara lika för alla var vi än bor och folkhälsan ska stärkas. Vi ska ha en bra och trygg äldrevård med bra mat. Kvinnor ska mötas av en jämställd vård och ungdomar ska bli sedda och tas om hand. Det ska vara lätt att få tag i vården när vi behöver den och vi ska kunna prata med doktorn hemma framför datorn.

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter