Lands- och glesbygd

Lands- och glesbygd

Norrbotten har en unik natur som vi älskar och är beroende av. Den är en tillgång som ska bevaras eller förädlas på skonsamma sätt. En större del av vinsten från gruvbrytning, vatten- och vindkraft ska stanna i vår region. Vi ska ha friskt vatten, gröna skogar, ren energi och transporter som inte smutsar ner. Vi ska äta mat som odlats nära oss. Det som gör oss självförsörjande ska vi göra mer av. Och det som bryter ner vår miljö och vårt klimat ska upphöra. När vi bygger ett hållbart och robust Norrbotten skapar vi trygghet för våra barn.
 

 

 

Nyheter på Lands- och glesbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter