vårdmiljöpartiet

vårdmiljöpartiet

Vården ska vara tillgänglig, pålitlig och av hög kvalitet. Vi vill:

  • öka resurserna till vården för ex ökad grundbemanning
  • bygga ut primärvård som avlastar akutmottagningar
  • använda digitala vårdkontakter där det är möjligt och lämpligt
  • bygga upp en köfri barnpsykiatri
  • skapa en jämställd vård och förbättrad kvinnosjukvård
  • förstärka folktandvården
  • öka förmågan att hantera kriser och bygga bättre beredskapslager

Viktigaste åtgärden för att minska köerna och för en säker vård är att satsa på bra villkor och en god arbetsmiljö, som gör det lättare att behålla och rekrytera medarbetare.

Vår vårdstruktur kräver satsningar på primärvården, bland annat med tak för antal listade patienter, som ger möjlighet till fler fasta vårdkontakter. Det minskar i sin tur behovet av akut- och sjukhusvård.

Miljöpartiet vill på riksnivå satsa ytterligare 40 miljarder per år på vården i form av bland annat högre löner, bättre arbetsmiljö och fler medarbetare. (https://www.mp.se/just-nu/mp-vill-satsa-40-miljarder-pa-sjukvarden-och-omsorgen/ länk i nytt fönster/flik)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Skåne, 14 september 2023

Stoppa angiverilagen – skriv under vårt upprop

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter