Klimat

Ockelbo ska arbeta för att bli klimatneutralt så snabbt det går.

Ockelboborna ska engageras i omställningen till den klimatsmarta kommunen. Dialoger och samtal med och mellan föreningar, företagare, förvaltningar och politiska partier måste utvecklas. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Kommunen ska ta fram en energi- och klimatstrategi.
  • Inkludera klimatfrågan i skolans arbete via ”Lärande för hållbar utveckling”.
  • Inkludera klimatfrågan i samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet.
  • Klimatdemokrati - geonom dialoger med invånare, föreningar och företag komma fram till hur den lokala omställningen till ett hållbart samhälle ska ske.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: