Klimat och klimatdemokrati

Vision: Ockelbo ska arbeta för att bli klimatneutralt. Ockelboborna ska engageras i omställningen
till den klimatsmarta kommunen. Dialoger och samtal med och mellan föreningar,
företagare, förvaltningar och politiska partier måste utvecklas.

Våren 2022 antog kommunfullmäktige äntligen ett Miljöstrategiskt program Ursprunget
var en MP-motion från 2016. Programmet kan sammanfattas i några målområden: Klimatneutralt
Ockelbo. Ren och giftfri vardag, Robusta ekosystem. I samband med behandlingen
i fullmäktige föreslog Miljöpartiet att en årlig klimat- och miljödebatt ordnas
i fullmäktige på samma sätt som den årliga budgetdebatten.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Inkludera klimatfrågan i skolans arbete via ”Lärande för hållbar utveckling”.
• Inkludera klimatfrågan i samarbetet mellan kommunen och lokala näringslivet.
• Klimatdemokrati – genom dialoger med invånare, föreningar och företag komma
fram till hur den lokala omställningen till ett hållbart samhälle ska ske.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter