Anette Mårtensson

Distriktsordförande MP Skåne

Anettes hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Psykiatrin (Skåne).

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Aktuella frågor för Anette Mårtensson

Mer om Anette Mårtensson

Anette Mårtensson om politik

Jag engagerade mig i Miljöpartiet 1998 för att jag inte kunde passivt se på hur miljön förstördes och hur orättvist samhället var. Det är samma saker som fortfarande driver mig. För mig hänger allt ihop och vi kan inte förstöra en del av världen eller samhället utan att det påverkar någon annan del. Därför behöver vi har ett långsiktigt och hållbart tankesätt. Det får inte heller stanna vi tankarna utan måste också bli synligt i handling.

 

Psykiatri och psykisk ohälsa är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Den som lider av psykisk ohälsa har inte bara sin sjukdom att kämpa mot utan även mot samhällets stigmatiserande attityder. Därför är det extra viktigt att det är enkelt att få hjälp när den psykiska hälsan sviktar. 

Ett hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle. Jämlikhet betyder inte att alla behandlas lika utan att folk får lika förutsättningar.

Jämlik vård betyder inte att ge alla samma behandling utan att ge folk lika förutsättningar och att ge vård utifrån behov. Plånboken, kön, hudfärg, namn eller något annat ska inte få avgöra om, när eller hur någon får vård. Därför är det viktigt för mig att vården finansieras solidariskt via skatten och inte med försäkringar. Den som skriker högst eller betalar mest ska inte få vård först utan den som behöver det mest.

Köerna till vården behöver inte vara så långa som det är. Med mer förebyggande arbete, nya metoder med mer distanslösningar, bättre arbetsmiljö och mer patientdeltagande är jag säker på att tillgängligheten kan öka.

Samhället ändras fort. Vården behöver hänga med i den utvecklingen. För att kunna möta de behov som finns och ge en god, patientsäker vård behöver gamla och förlegade metoder fasas ut de nya som hela tiden utvecklas fasas in. Jag ser framför mig fler digitala lösningar och vård på distans i kombination med att göra det enklare för folk att leva hälsosammare så som att cykla mer, äta mer vegetariskt, inte röka, sola lagom etc.

På samma sätt som det ska vara lätt att göra rätt när det gäller miljön genom att underlätta för kollektivtrafik och förbjuda gifter ska det vara lättare att göra rätt när det gäller hälsan genom att exempelvis underlätta för motion och förhindra rökning.