Psykisk hälsa

Många lider av stress och utmattning. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Trenden ska vändas. Vi vill göra psykiatrin för barn och unga köfri – och skapa ett samhälle där alla kan må bra.

 

Miljöpartiet vill

  • ha en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP) med mer pengar och skärpt vårdgaranti
  • skapa ett samhälle där det är lättare att må bra
  • satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa
  • korta köerna till behandling i hela landet
  • förstärka elevhälsan och satsa på fler skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer i skolan

Köfritt BUP

Unga som mår dåligt ska få stöd i tid. Vi vill skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Steg för steg ska köerna kortas genom att öka resurserna och skärpa vårdgarantin. Även vårdcentraler och den nära vården ska möta psykisk ohälsa bättre. Vi vill att fler psykologer utbildas och anställs.

Hälsosam skola

En av de viktigaste investeringarna handlar om elevers hälsa. Elever som far illa eller mår dåligt riskerar att detta blir ett hinder också för lärandet och skolgången. Därför måste alla elever få rätt hjälp i rätt tid, och mobbning och annan utsatthet bekämpas. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna och hjälpa lärarna i arbetet för trygghet och studiero på skolan. Detta kräver en förstärkt elevhälsa och en utvecklad samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och den allmänna hälso- och sjukvården. Ingen elev ska falla mellan stolarna. Vi vill även att psykisk hälsa ska ingå som ett särskilt ämne inom idrott och hälsa.

Hälsosamt arbetsliv

Att sjuktalen i Sverige som är stressrelaterade eller kopplade till psykisk är så höga måste vi göra något åt. Vi måste mota de arbetsrelaterade problem som idag skapar ohälsa, sjukskrivningar och arbetsskador. Vi vill t ex  skärpa arbetsmiljölagstiftningen och ge möjlighet att utdöma vite till arbetsgivare som har brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, Vi vill också att  regeringen inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa. De här bristerna behöver åtgärdas.

Hälsosamt samhälle

Vi vill ha ett Sverige där vi hinner njuta i vardagen och möta varandra. Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden. Barn och unga ska lätt kunna röra sig utomhus, motionera, sporta och umgås. Vi vill stärka föreningslivet. Alla barn och ungdomar ska kunna få en plats i kulturskolan.

Alla har rätt att må bra. Nya mått och mål för samhällets utveckling behövs. Miljöpartiet i regering har tagit fram nya mått för välfärd. Där vägs livskvalitet, hållbarhet och hälsa in, utöver BNP. Vi vill göra  de nya måtten styrande i den ekonomiska politiken.

Fördjupning

Riksdagsmotion om åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga. 
MP:s politik för hälso- och sjukvård
Regeringen kompletterar BNP med nya mått

 

Nyheter på ämnesordet

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter