Mer om Anna-Karin Sandberg

Anna-Karin Sandberg om politik

Demokratiarbetare med fokus på social hållbarhet.
Sakfrågor som inspirerar mig särskilt är förutsättningar för stjärnfamiljer i vid bemärkelse och djurrätt.
Värderingsmässigt förankrad i allas lika rätt och värde men med en övertygelse om individens egen önskan om att ta ansvar, förmåga att påverka och göra egna val.
Min vision är att komma ifrån konsumtionssamhället som drivkraft och bidra till att vi tar hand om varandra utan att det sker på bekostnad av naturen.

Personligt

Enastående förälder med familj bestående av två ungdomar på 12 och 13 år, häst, hund, katt och ett par hönor. Gemensamt utövar vi dessutom orientering och musik.

Utbildad personalvetare uppdaterad med kurser inom hälsopromotion och användandet av djur i vården. Intresserad av förändringsarbete och personlig utveckling.

 

 

Uppdrag

 1. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
  1. Anna-Karin Sandberg
 2. Kommunfullmäktige Vänersborg
  1. Anders Wiklund
  2. Anna-Karin Sandberg
  3. Per Sjödahl
 3. Kommunstyrelsen Vänersborg
  1. Anders Wiklund
  2. Anna-Karin Sandberg
 4. Valnämnd
  1. Anna-Karin Sandberg