Mer om Bosse Parbring

Bosse Parbring om politik

Jag vill arbeta för en jämställd sjukvård i Västra Götaland. Kvinnor och män ska få samma bemötande och behandling på vårdcentraler och sjukhus. Hbtq-kompetensen bland personalen ska öka. Sjukvården ska också bli bättre på att möta människor som blivit utsatta för våld i nära relationer.