Bosse Parbring

2:e vice ordförande i Grundskolenämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i HBTQ-rådet Göteborg

Bosses hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

HBTQ.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Nyanländas etablering.

Människor som kommer nyanlända till Sverige ska tidigt inkluderas i samhället. Språk, jobb, skola och bostad är viktigt för att kunna etablera sig ett nytt land.

Mer om Bosse Parbring

Bosse Parbring om politik

Jag vill ha ett klimatsmart Göteborg. Det ska vara lättare att leva klimatvänligt genom satsningar på cykelvägar, kollektivtrafik och möjligheter att återvinna och dela på saker istället för att köpa nytt.

Jag vill ha ett jämställt och jämlikt Göteborg. Barn och unga ska inte begränsas av traditionella föreställningar om kön i förskolor och skolor. Kvinnor och mäns arbete ska värderas lika. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste upphöra.

Jag vill ha ett välkomnande Göteborg. Staden ska ta emot nyanlända och ensamkommande unga som en resurs som kan utveckla vårt samhälle. Vi behöver mer blandade bostadsområden.