Bosse Parbring

Bosses hjärtefrågor

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande EU där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Bosse Parbring

Mer om Bosse Parbring

Bosse Parbring om politik

Jag vill arbeta för en jämställd sjukvård i Västra Götaland. Kvinnor och män ska få samma bemötande och behandling på vårdcentraler och sjukhus. Hbtq-kompetensen bland personalen ska öka. Sjukvården ska också bli bättre på att möta människor som blivit utsatta för våld i nära relationer.