Mer om Clas Rosander

Clas Rosander om politik

 

Min Utgångspunkt

På min spaning efter ett hållbart samhälle, rådfrågar jag alltid mina barnbarn Märta 1 år, Arvid och Wilma 3 år.

Det är för deras skull jag arbetar med politik.

 

Barn och unga

För mig är det mycket viktigt att vi ger barn och ungdomar de bästa förutsättningar för ett gott liv. Förskola och skola måste erbjuda en förstklassig utbildning som senare ger möjlighet till arbete. Att unga går arbetslösa är ett otroligt slöseri, alla måste få en chans att komma in på arbetsmarknaden.

För att få unga människor att bli mer delaktiga i samhällsutvecklingen vill jag sänka rösträttsåldern till 16 år.

 

Miljö och gifter

Mina favoritdjur är bin och dagfjärilar. Jag har under 45 år fotograferat fjärilar och kan tydligt se att antalet fjärilar minskat avsevärt. Den minskande biologiska mångfalden är ett stort hot mot vår framtid.

Jag vill arbeta för att stoppa spridningen på jordbruksmark av slam från våra reningsverk. Jag ser det som helt tokigt att vi först samlar in avfallet till reningsverken och sedan sprider detta giftiga avfall på åkermark där vi producerar vår mat.