Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Aktuella frågor för Maria Losman

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Maria Losman

Uppdrag med Maria Losman

Kommunfullmäktige Kungsbacka

Kommunstyrelsen Kungsbacka

Maria Losman

Regionfullmäktige Halland

Maria Losman Svein Henriksen

Nyckelperson/kansli Kungsbacka

Nyckelperson/kansli Halland