Daniel Ekelund

Oppositionsråd, ledamot i Kommunfullmäktige i Karlskoga.

Daniel Ekelund. Miljöpartiet de gröna i Karlskoga
Daniels hjärtefrågor

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Demokrati och politik.

Daniel Ekelund