Ingegärd Salmose

Ordförande Kungsbacka och ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Ingegärds hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Klimat- och miljöfrågor.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Ingegärd Salmose

Aktuella frågor för Ingegärd Salmose

Mer om Ingegärd Salmose

Ingegärd Salmose om politik

För mig är det viktigt att engagera sig i frågor som berör och har betydelse för alla i Sverige. Som miljöpartist är självklart klimat och miljöfrågor avgörande. Men med min bakgrund inom utbildningssektorn så ligger frågorna om skolan mig varmt om hjärtat. 

Skolan ska lägga grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar valmöjligheter på arbetsmarknaden, medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både jobb och bostad. En skola som ser till alla elevers behov bygger en stark kunskapsnation, det tjänar vi alla på. För mig är det viktigt att vi har en likvärdig skola där vi kan möta alla elevers behov och förutsättningar. 

 

Miljöpartiet är ett feministiskt parti. I Sverige ska alla människors ha möjligheter att leva sina liv utan begränsning av kön och identitet. Alla ska ha rätt att känna sig trygga och säkra i vårt samhälle. Oavsett i vilken kropp eller var i världen vi är födda ska ingen utsättas för trakasserier eller diskriminering. Sverige är ett tryggt rättssamhälle och globalt sett har vi det otroligt bra i vårt land. Detta är en bild som vi ska bevara och bygga vidare på. 

 

Demokrati och inflytande är kanske en självklar sak för oss i Sverige. Men vi ska inte ta detta för givet och det finns mycket att göra kring dessa frågor även inom kommunen. Det är avgörande att aktivera unga och jag ser gärna att vi sänker åldern till 16 år för möjlighet till att lägg sin röst vid kommunal valet så vi får in fler för unga att engagera sig och kan vara med i de demokratiska processerna. Demokrati måste vi uppleva för att veta hur viktigt det är bevara!

Personligt

Jag bor tillsammans med sambo på en liten gård utanför Åsa intill Näsbokroks naturreservat. På gården finns också hästar och många vilda djur i skogen. Hemma på tomten odlas det naturligt ekologiskt för hela årets förbrukning av vissa grödor. Jag har också ett stort trädgårdsintresse och anser att rota i trädgården är ro för själen. 

 

I Miljöpartiet har jag uppdrag som ordförande för MP Kungsbacka avdelning och är ledamot i Vård och Omsorgsnämnden i Kungsbacka. I MP Halland har jag uppdrag som valberedare. 

 

Min yrkeskarriär började med utbildning till fritidspedagog och är legitimerad lärare men de 35 sista åren har jag arbetat som skolledare med uppdrag som rektor för förskola, grundskola, fritidshemmen särskola. Har också nationella fackliga uppdrag inom Lärarförbundet för skolledarna.