Isak Folcker

Språkrör för Miljöpartiet i Kronoberg

Isaks hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Mänskliga rättigheter & demokrati.

Hbtqi.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Mer om Isak Folcker

Isak Folcker om politik

Mitt stora intresseområde inom politik är utbildningsfrågor med fokus på att alla ska ha samma möjligheter. Jag vill se en skola där elever, lärare och skolpersonal har och får rätt förutsättningar för att klara derras uppgifter. Jag vill också se en större och forsat sättning på en bättre och tillgängligare elevhälsa. Jag har även ett stort intresse och engagemang för mångfald och jämställdhetsfrågor.

Personligt

Jag har bott i Växjö sedan 2005.

Har jobbat mycket med verksamhet och föreningsutveckling. Har alltid, varit ideell i olika sammanhang ex ledare i barn- och ungdomsverksamheter, som teaterledare och ungdomsledare inom ett antal olika organisationer.

Jag pluggar sedan 2020 till fritidsledare på jämshögsfolkhögskola