Jan Thilander

Ersättare i Mp-Norrköpings styrelse, i kommunfullmäktige och i Tekniska nämnden

Jans hjärtefrågor

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Jan Thilander

Mer om Jan Thilander

Jan Thilander om politik

Skola och fritid - Alla barn har rätt att gå ur nian med godkännda betyg. Vi måste skapa en skola och fritidsverksamhet där lärare och pedagoger orkar med, klarar av och hinner lyssna -till våra barn. Låt barnen får vara trygga och sedda.

Grön Energi - Norrköpingsborna bör producera den energi vi konsumerar. Genom att utvinna Biogas och producera Vind och Sol -El.

Lokalt företagande - Prioritera och skapa förutsättningar för lokala  producenter av varor och tjänster. Om klädtillverkare, möbelsnickare, bönder och livsmedelsförädlare finns i regionen så får vi ett mer levande samhälle med en större ansvarskänsla.

Östersjön - Vi som kustkommun ska ta vårt ansvar tillsammans med övriga städer och regioner runt om vårt gemensamma hav.

 

Personligt

CV