Jonas Åsenius

Gymnasielärare

Varför en bra sjukvård är viktigt. I filmen berättar jag om min bror som behövde mycket vård från han föddes till idag. Jag är glad att Sverige är ett land där vi ger människor en bra vård på många sätt. Naturligtvis finns det saker som försöker förbättras. Exempelvis kortare köer och bättre villkor för sjukvårdspersonal. Vi vill exempelvis att utsatta personal ska få 35 h per vecka med bibehållen lön. Det tror vi kommer få fler att stanna och fler att orka jobba kvar.
Jonas hjärtefrågor

Psykisk hälsa.

Miljö & Energi.

Skola.

”"Be the change you wish to see in the world"”

Mer om Jonas Åsenius

Jonas Åsenius om politik

Landstinget i Dalarna
Jag är nummer 3 på Miljöpartiets landstingslista.
Tre viktiga frågor jag vill driva i Landstinget Dalarna.

Psykiatri

Tillräckliga resurser ska ges till barn- och ungdomspsykiatrin. Ett ökat fokus ska läggas på att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det ska finnas beredskap att hantera alla former av trauma, både fysisk och psykisk. Fontänhus är en dagverksamhet där människor med psykisk ohälsa träffas och driver projekt tillsammans. Miljöpartiet vill  att Fontänhus ska startas i Dalarna, i samarbete med länets kommuner.

 

Personal

Engagerad och kompetent personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att uppfylla kravet på god kvalitet i vården. En viktig reform är att sänka arbetstiden. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. I ett första steg har vi som mål att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka för hårt belastade yrkesgrupper inom vården.

 

 

Miljö

Vårt mål är att Dalarnas användning av fossil energi ska minska med 75 procent mellan år 2015 och år 2030.

Tusentals kemikalier används och sprids i vårt samhälle. Många är skadliga för allt som lever. Barn är extra känsliga för många miljögifter. Miljöer som barn vistas i ska vara giftfria.

 

 

Falu kommun

Jag är idag ordförande kommunens i Val- och demokratinämnd.

Alla ska få möjlighet att framföra sin åsikt. 

Falu kommun ska arbeta aktivt med medborgardialoger. Det är ett sätt att låta falubona påverka sin vardag.

Här är det tal jag höll i kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Personligt

Jag bor i Falun tillsammans med min familj. På fritiden tar huset och trädgården mycket tid.

Tycker om att odla tomater och andra grönsaker.

Spelar innebandy och springer en sväng ibland.

CV

Nuvarande politiska uppdrag

Ordförande i Val- och Demokratinnämnden i Falun kommun

Nämnden är ansvarig för det övergripande demokratiarbetet, 

samt ansvarig för att de politiska valen genomförs säkert och effektivt.

 

Landstingsfullmäktige, ersättare

Fullmäktige är Landstinget Dalarnas högsta beslutande organ.

 

Hälso- och Sjukvårdsberedningen i Falun, vice ordförande

Beredningen har kontakt med kommunens vårdcentraler och 

samarbetar med Falun kommun och bland annat Folkhälsofrågor.

 

Landstingets Kulturstiftelse, ersättare

I stiftelsen är vi styresle för  Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas Museum.

Ett av det mest spännande politiska uppdrag jag har haft. Mycket stimulerande att få

träffa de kompetenta människorna på teatern, musiken och museét.

 

Jag har haft flera politiska uppdrag sedan slutet av 90-talet.  Politiska förtroendeuppdrag, i urval

Uppsala kommunfullmäktige                                                               1999 - 2010

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden                                         2007 - 2010

Landstingsrevisionen                                                                           2003 - 2004

Invandrarnämnden                                                                               1999 - 2002

Vaksala kommundelsnämnd                                                                2000 - 2002

                                                                                                             1996 - 1998