Mer om Jonas Åsenius

Jonas Åsenius om politik

Landstinget i Dalarna
Jag är  nummer 5 på Miljöpartiets landstingslista för Falun.
Tre viktiga frågor jag vill driva i landstinget.

- Kortare väntetider till Barn och ungdomspsykiatrin. Väntetiderna är idag för
   långa för att få komma på besök. Vårdköerna ska kortas, vårdgaranti ska uppfyllas.

-  En god personalpolitik.  Arbetsbelastningen ska vara rimlig. Anställda som inte kan ska inte tvingas att  jobba natt.

-  Miljö: Landstinget sa fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser. Energiförbrukningen ska effektiviseras.

Falu kommun
- Skola: Skolan behöver få mer resurser för att kunna klara sitt viktiga uppdrag. Alla elever får exempelvis inte den hjälp av speciallärare de behöver. Arbetsbelastningen är för tung för många personalgrupper inom skolan. Detta leder till sjukskrivningar.
- En levande stadskärna. Arbetet att få en levande ska fortsätta. Viktigt att bygga fler bostäder centralt. Idag är bostadsköerna långa.
- Mer ekologiska och vegetarisk mat ska serveras i kommuns verksamhet.
- Fortsätt att utveckla Lugnetområdet. Mer familjeaktiviteter behövs.  Projektering för att bygga bostäder på lugnetområdet ska starta.

 

Personligt

Jag bor i Falun tillsammans med min fru och två barn. På fritiden tar huset och trädgården mycket tid. Spelar innebandy och springer en sväng ibland.

CV

Nuvarande politiska uppdrag

 

Landstingsfullmäktige, ersättare

Fullmäktige är Landstinget Dalarnas högsta beslutande organ.

 

Hälso- och Sjukvårdsberedningen i Falun, vice ordförande

Beredningen har kontakt med kommunens vårdcentraler och 

samarbetar med Falun kommun och bland annat Folkhälsofrågor.

 

Landstingets Kulturstiftelse, ersättare

I stiftelsen är vi styresle för  Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas Museum.

Ett av det mest spännande politiska uppdrag jag har haft. Mycket stimulerande att få

träffa de kompetenta människorna på teatern, musiken och museét.

 

Lugent i Falu AB, ersättare

Bolaget är ansvarigt för Lugnet området i Falun. Läs mer om Lugnetområdet här.

I bolaget driver jag att vi ska satsa på energieffektivisering. Minskad energiförbrukning innebär minskade energikostnader och mindre miljöbelastning.

 Jag har haft flera politiska uppdrag sedan slutet av 90-talet.  Politiska förtroendeuppdrag, i urval

Uppsala kommunfullmäktige                                                               1999 - 2010

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden                                         2007 - 2010

Landstingsrevisionen                                                                           2003 - 2004

Produktionsnämnden för teknik och service                                       2003 - 2006

Tekniska utförarnämnden                                                                    1999 - 2002

Leverantörsnämnden                                                                           2000 - 2002

Invandrarnämnden                                                                               1999 - 2002

Vaksala kommundelsnämnd                                                                2000 - 2002

                                                                                                             1996 - 1998