Jonas Åsenius

Gymnasielärare och politisk sekreterare

Varför en bra sjukvård är viktigt. I filmen berättar jag om min bror som behövde mycket vård från han föddes till idag. Jag är glad att Sverige är ett land där vi ger människor en bra vård på många sätt. Naturligtvis finns det saker som försöker förbättras. Exempelvis kortare köer och bättre villkor för sjukvårdspersonal. Vi vill exempelvis att utsatta personal ska få 35 h per vecka med bibehållen lön. Det tror vi kommer få fler att stanna och fler att orka jobba kvar.
Jonas hjärtefrågor

Psykisk hälsa.

Miljö & Energi.

Skola.

”"Be the change you wish to see in the world"”

Mer om Jonas Åsenius

Jonas Åsenius om politik

Politisk sekreterare för (MP) i Region Dalarna
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Psykiatri

Tillräckliga resurser ska ges till barn- och ungdomspsykiatrin. Ett ökat fokus ska läggas på att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det ska finnas beredskap att hantera alla former av trauma, både fysisk och psykisk. Fontänhus är en dagverksamhet där människor med psykisk ohälsa träffas och driver projekt tillsammans. Miljöpartiet vill  att Fontänhus ska startas i Dalarna, i samarbete med länets kommuner.

 

Personal

Engagerad och kompetent personal är Region Dalarnas främsta resurs för att uppfylla kravet på god kvalitet i vården. En viktig reform är att sänka arbetstiden. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. I ett första steg har vi som mål att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka för hårt belastade yrkesgrupper inom vården.

 

 

Miljö

Vårt mål är att Dalarnas användning av fossil energi ska minska med 75 procent mellan år 2015 och år 2030.

Tusentals kemikalier används och sprids i vårt samhälle. Många är skadliga för allt som lever. Barn är extra känsliga för många miljögifter. Miljöer som barn vistas i ska vara giftfria.

 

 

Falu kommun

Jag är ledamot i Falu kommunen i Valnämnd.

Alla ska få möjlighet att framföra sin åsikt. 

Falu kommun ska arbeta aktivt med medborgardialoger. Det är ett sätt att låta falubona påverka sin vardag.

Här är det tal jag höll i kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Personligt

Jag bor i Falun tillsammans med min familj. På fritiden tar huset och trädgården mycket tid.

Tycker om att odla tomater och andra grönsaker.

Spelar innebandy och springer en sväng ibland.

CV

Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot i Valnämnden i Falun kommun

.

 

Ledamot i Regionfullmäktige

Fullmäktige är Region Dalarnas högsta beslutande organ.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot

Beredningen har kontakt med kommunens vårdcentraler och 

samarbetar med Falun kommun och bland annat Folkhälsofrågor.

 

 

Jag har haft flera politiska uppdrag sedan slutet av 90-talet.  Politiska förtroendeuppdrag, i urval

Uppsala kommunfullmäktige                                                               1999 - 2010

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden                                         2007 - 2010

Landstingsrevisionen                                                                           2003 - 2004

Invandrarnämnden                                                                               1999 - 2002

Vaksala kommundelsnämnd                                                                2000 - 2002

                                                                                                             1996 - 1998

 

 

Uppdrag

 1. Dalarnas biblioteksförbund
  1. Jonas Åsenius
 2. Dalarnas forskningsråd
  1. Jonas Åsenius
 3. Hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Dalarna
  1. Jonas Åsenius
 4. Privata vårdgivare
  1. Jonas Åsenius
 5. Regionfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Jonas Åsenius
  3. Kerstin Lundh
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
  6. Thor Draiby
 6. Regionstyrelsen Dalarna
  1. Jonas Åsenius
  2. Kerstin Lundh
  3. Mursal Isa
 7. Servicenämnden i Region Dalarna
  1. Jonas Åsenius
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Elina Brodén
  3. Jonas Åsenius
  4. Karolina Brosché
  5. Kerstin Lundh
  6. Kia Norström
  7. Leif Stenberg
  8. Lena Bröms Burman
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Maria Petri
  13. Monika Utter
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Rupert Tansley
  18. Yvonne Johansson
  19. Åsa Wikberg
 9. Valnämnden
  1. Jonas Åsenius